Tiền ảo: 5874
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.753.620.888 $ -0,080%
Lưu lượng 24 giờ: 46.553.091.108 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,78%
XRP 5,44%

So sánh tiền ảo

PlayChip GambleCoin ESBC Wagerr FunFair
Giá $0,00085030 $0,00008129 $0,03381258 $0,02934644 $0,00394379
Giá bằng BTC BTC0,00000010 BTC0,00000001 BTC0,00000408 BTC0,00000354 BTC0,00000048
Giá trị vốn hóa thị trường $2.478.731 ? $641.704 $6.102.552 $23.690.960
Khối lượng giao dịch $50,83 ? $55.328 $7.555,99 $784.375
Nguồn cung khả dụng 3 Tỷ / 50 Tỷ ? / 20 Triệu 20 Triệu / 30 Triệu 200 Triệu / ∞ 6 Tỷ / 10 Tỷ
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00046786
$0,00092471
?
?
$0,03339240
$0,03500625
$0,02934874
$0,03148686
$0,00394179
$0,00411907
ROI -92% ?
Xếp hạng Gecko #1212 #998 #446 #630 #324
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #499 #2731 #808 #301 #134
Cao nhất mọi thời điểm $0,00275804 $0,143241 $0,492008 $0,934216 $0,191066
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -69% ? -93% -97% -98%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Mar 28, 2019 (7 tháng) Aug 08, 2018 (khoảng 1 năm) Sep 14, 2018 (khoảng 1 năm) Jan 13, 2018 (gần 2 năm) Jan 08, 2018 (gần 2 năm)
1 giờ -6,1% ? 0,14% -0,78% -0,35%
24 giờ 12% ? -0,53% -4,4% -3,2%
7 ngày 1,1% ? -34% -3,9% 9,3%
14 ngày -1,3% ? -7,2% -6,4% 14%
30 ngày -24% ? -20% -34% 32%
60 ngày -15% ? -15% -39% 83%
1 năm ? -17% -84% -72%
Trang chủ playchip.globalWhitepaper gamblecoin-info.com esbc.proWhitepaper wagerr.com funfair.ioWhitepaper
Thông báo - medium.com medium.com - -
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io explorer.gamblecoin-info.com explorer.esbc.problockchain.esbc.pro explorer.wagerr.comchainz.cryptoid.info etherscan.ioethplorer.io
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org
Trò chuyện - discord.gg discordapp.cominstagram.com discordapp.comt.me -
Ngày khởi tạo - - - - June 23, 2017 (hơn 2 năm)
Thuật toán băm - Quark Quark - -
SL Sàn giao dịch 5 3 9 9 34
SL Cặp giao dịch 8 1 9 8 28
PlayChip GambleCoin ESBC Wagerr FunFair
Thông tin chuỗi Beta CryptoID
Độ khó N/A N/A N/A 411.553,05411976 N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A 860.385 N/A
TPS N/A N/A N/A 0,06986 N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển GambleCoin-Project/GambleCoin BlockchainFor/ESBC2 wagerr/HTML5-Wallet
Sao - 5 14 0 -
Người xem - 5 7 5 -
Bản cập nhật - 7 13 2 -
Người đóng góp 2 1 2
Yêu cầu kéo đã kết hợp - 16 1 0 -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề - / - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / -
Ico ICO Details N/A N/A ICO Details N/A
Bán ra công chúng 21 Nov 2018 - 28 Nov 2018 (0.01 USD = 1.0 pla)
Ended
- - 1 Jun 2017 - 25 Jun 2017
Ended
-
Nền tảng Ethereum - - - -
Quốc gia Australia - - - -
Đang chấp thuận AUD, USD, ETH, BTC - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được 10,000,000,00 USD - - 10,000,000,00 USD -
Mức sàn 10,000,000 USD - - - -
Mức trần 90,000,000 USD - - - -
Tổng số token 50,000,000,000 - - - -
Có sẵn để bán 25% - - - -
Cố vấn SCOTT WENKART, Luke Lombe, DR ADAM WEIGOLD, DR STEPHANE SAVANAH, - - - -
Nhà đầu tư - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 137 4.256 34 1.453 17.323
Average Users Online 3 10 2 27 2162
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 1,3 0,0 0,0 0,2
Twitter Followers 11.855 1.193 3.419 7.652 35.662
Facebook Likes 2.699.382 0 0 7.653 0
Telegram Users 6.853 - 191 1.921 -