Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 191.390.334.064 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 38.918.490.181 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,00%
XRP 4,88%

So sánh tiền ảo

SENNO Measurable Data Token GXChain Apollon Network DPRating
Giá $0,00001463 $0,00782803 $0,405743 $0,00011321 $0,00012405
Giá bằng BTC BTC0,00000000 BTC0,00000111 BTC0,00005767 BTC0,00000002 BTC0,00000002
Giá trị vốn hóa thị trường ? $4.442.867 $26.360.178 $20.669 $544.480
Khối lượng giao dịch $5.166,06 $7.722.683 $6.829.923 ? $77.582
Nguồn cung khả dụng ? / 4 Tỷ 600 Triệu / 1 Tỷ 70 Triệu / 100 Triệu 200 Triệu / 300 Triệu 4 Tỷ / 10 Tỷ
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00001140
$0,00001579
$0,00763564
$0,00797172
$0,404978
$0,426889
?
?
$0,00012279
$0,00012589
ROI -72% ?
Xếp hạng Gecko #2862 #480 #176 #763 #1490
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #5262 #328 #113 #1531 #801
Cao nhất mọi thời điểm $0,00033935 $0,124246 $10,61 $0,251704 $0,01921056
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -96% -94% -96% ? -99%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Nov 28, 2018 (khoảng 1 năm) Feb 18, 2018 (gần 2 năm) Jan 13, 2018 (gần 2 năm) Apr 21, 2018 (hơn 1 năm) Oct 20, 2019 (khoảng 2 tháng)
1 giờ 1,4% 0,22% -0,48% ? 0,34%
24 giờ 27% -1,8% -4,5% ? -1,2%
7 ngày 37% -5,7% -10% ? -0,33%
14 ngày 10% -1,4% -10% ? -4,7%
30 ngày -39% -39% -32% ? -21%
60 ngày -39% -34% -28% ? -37%
1 năm -79% 290% -13% ? -22%
Trang chủ senno.ioWhitepaper mdt.ioWhitepaper gxb.iogxs.gxb.iogxchain.org apollon.network token.dprating.com
Thông báo medium.com medium.com medium.com - -
Blockchain/Nguồn cung neotracker.io etherscan.ioethplorer.io block.gxb.io xap.overemo.com etherscan.ioethplorer.io
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org -
Trò chuyện - - weibo.comt.me discordapp.com -
Ngày khởi tạo - - June 10, 2017 (hơn 2 năm) - -
Thuật toán băm - - Delegated Proof-of-Stake Scrypt -
SL Sàn giao dịch 3 10 27 4 6
SL Cặp giao dịch 3 14 29 2 5
SENNO Measurable Data Token GXChain Apollon Network DPRating
Nhà phát triển SennoGroup/SennoWhitePaper measurabledatatoken/- gxchain/gxb-core apollondeveloper/ApollonCoin
Sao 7 - 223 8 -
Người xem 3 - 35 9 -
Bản cập nhật 1 - 76 18 -
Người đóng góp 0 1 19 2
Yêu cầu kéo đã kết hợp 0 - 112 3 -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 - / - 0 / 0 0 / 0 - / -
Ico ICO Details N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng 10 Jun 2018 - 10 Jul 2018 (0.1 EUR = 1.0 senno)
Ended
- - - -
Nền tảng NEO - - - -
Quốc gia Hong Kong - - - -
Đang chấp thuận NEO, BTC, ETH, ALT, Fiat - - - -
Hạn chế
  • United States (Total Restriction)
  • China (Total Restriction)
  • Japan (Total Restriction)
- - - -
Tổng thu được 818,380,00 USD - - - -
Mức sàn 3,000,000 EUR - - - -
Mức trần 22,000,000 EUR - - - -
Tổng số token 3,901,979,694 - - - -
Có sẵn để bán 1% - - - -
Cố vấn Ophir Gertner, Marc Kenigsberg, Michael Greenberg, Vsevolod Pelipas, Gary Bernstein, Alexander Chaly, Van Yuen, Dror Yosef, - - - -
Nhà đầu tư - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - 49 - 109 -
Average Users Online - 11 - 3 -
Average New Hot Posts Per Hour - 0,0 - 0,0 -
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - 0,0 - 0,0 -
Twitter Followers 6.849 5.092 - 311 3.056
Facebook Likes 9.930 4.967 0 0 0
Telegram Users 5.337 4.468 3.954 471 2.535