Tiền ảo: 5202
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 269.679.165.619 $ 5,4%
Lưu lượng 24 giờ: 71.281.892.170 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,61%
XRP 5,01%

So sánh tiền ảo

SnodeCoin Stellar XRP Dogecoin Bitcoin Cash
Giá $0,00117211 $0,08215709 $0,315619 $0,00291093 $300,27
Giá bằng BTC BTC0,00000012 BTC0,00000834 BTC0,00003203 BTC0,00000030 BTC0,03046887
Giá trị vốn hóa thị trường $35.387 $1.610.824.196 $13.540.251.065 $350.438.246 $5.371.544.155
Khối lượng giao dịch $49,51 $452.283.471 $3.200.001.915 $59.372.093 $2.642.184.266
Nguồn cung khả dụng 30 Triệu / 60 Triệu 20 Tỷ / 100 Tỷ 40 Tỷ / 100 Tỷ 100 Tỷ / ? 20 Triệu / 20 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00115245
$0,00142583
$0,07704756
$0,08536256
$0,296983
$0,322083
$0,00280337
$0,00311497
$277,42
$307,13
ROI
Xếp hạng Gecko #1672 #10 #5 #17 #4
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #1521 #11 #3 #32 #5
Cao nhất mọi thời điểm $0,113970 $0,875563 $3,40 $0,01758609 $3.785,82
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -99% -91% -91% -83% -92%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Nov 12, 2018 (8 tháng) Jan 03, 2018 (hơn 1 năm) Jan 07, 2018 (hơn 1 năm) Jan 07, 2018 (hơn 1 năm) Dec 20, 2017 (hơn 1 năm)
1 giờ 0,34% -1,6% 0,50% 0,25% 0,47%
24 giờ -5,6% 2,6% 5,2% 2,5% 4,4%
7 ngày -25% -14% -13% -14% -23%
14 ngày -34% -22% -23% -16% -29%
30 ngày -43% -37% -29% -9,3% -30%
60 ngày -77% -38% -16% -0,52% -17%
1 năm -67% -37% -9,8% -65%
Trang chủ snode.co stellar.org ripple.com dogecoin.com bitcoincash.org
Thông báo - stellarcommunity.orgbitcointalk.org - - -
Blockchain/Nguồn cung explorer.snode.co dashboard.stellar.orgstellar.expertsteexp.com blockchair.comxrpcharts.ripple.comxrpscan.combithomp.com blockchair.comdoge.tokenview.comdogechain.info blockchair.combch.tokenview.com
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org galactictalk.orgbitcointalk.org xrpchat.com discuss.dogecoin.combitcointalk.org bitco.inbitcointalk.org
Trò chuyện discord.gg slack.stellar.org - - -
Ngày khởi tạo - - - December 08, 2013 (hơn 5 năm) -
Thuật toán băm NeoScrypt - - Scrypt SHA-256
SL Sàn giao dịch 4 127 201 127 232
SL Cặp giao dịch 1 268 500 1575 476
SnodeCoin Stellar XRP Dogecoin Bitcoin Cash
Thông tin chuỗi Beta Blockchair
Độ khó N/A N/A N/A N/A 312.526.812.974,88
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A 591.819
TPS N/A N/A N/A N/A 0,5258
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A 1.447
Nhà phát triển snodeco/snode-coin stellar/stellar-core ripple/rippled dogecoin/dogecoin Bitcoin-ABC/bitcoin-abc
Sao 3 2224 3275 2091 835
Người xem 3 275 475 275 151
Bản cập nhật 1 683 982 872 505
Người đóng góp 0 83 73 70 3
Yêu cầu kéo đã kết hợp 0 521 329 807 13
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico N/A N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng - - - - -
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - 102.960 203.702 137.488 266.796
Average Users Online - 2162 1429 572 2201
Average New Hot Posts Per Hour - 0,5 0,5 1,6 3,9
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - 22,9 71,5 12,8 157,5
Twitter Followers 2.682 275.088 934.529 137.490 960.014
Facebook Likes 193 21.043 132.464 70.800 19.489
Telegram Users - - - - -