contractnet  (CNET)
ContractNet (CNET)
23 người thích điều này

ContractNet - Gold - Troy Ounce Biểu đồ (CNET/XAU)

Tỷ lệ chuyển đổi từ ContractNet sang XAU cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android