Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.927.466.451 $ 0,070%
Lưu lượng 24 giờ: 49.195.020.698 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,5%
XRP 6,43%
corruptioncoin  (CRTC)
CorruptionCoin (CRTC)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
CRTC
USD

CorruptionCoin (Nhà phát triển)

0
Sao
0
Người xem
0
Bản cập nhật
0
Người đóng góp
0
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề