🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
cortex  (CTXC)
Cortex (CTXC)
$0,08237837 2.8%
0,00000437 BTC 2.7%
0,00013936 ETH 2.3%
524 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$829.283
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.268.200
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07885480 / $0,08306518
Cung lưu thông
10.061.554 / 299.792.458
CTXC
USD

Cortex MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-02 3.320.968 RM 6.170.451 RM 0,330537 RM N/A
2020-12-01 3.491.508 RM 7.643.620 RM 0,347432 RM 0,330537 RM
2020-11-30 3.476.706 RM 12.336.749 RM 0,346076 RM 0,347432 RM
2020-11-29 3.458.297 RM 11.920.599 RM 0,344661 RM 0,346076 RM
2020-11-28 3.353.300 RM 13.207.486 RM 0,333722 RM 0,344661 RM
2020-11-27 3.373.438 RM 17.905.541 RM 0,336182 RM 0,333722 RM
2020-11-26 3.843.637 RM 21.906.070 RM 0,382695 RM 0,336182 RM
2020-11-25 3.814.942 RM 22.419.240 RM 0,380205 RM 0,382695 RM
2020-11-24 3.514.081 RM 14.636.126 RM 0,347853 RM 0,380205 RM
2020-11-23 3.421.943 RM 17.286.145 RM 0,339401 RM 0,347853 RM
2020-11-22 3.464.695 RM 10.485.679 RM 0,346430 RM 0,339401 RM
2020-11-21 3.253.588 RM 6.654.898 RM 0,323093 RM 0,346430 RM
2020-11-20 3.190.683 RM 7.827.830 RM 0,317807 RM 0,323093 RM
2020-11-19 3.269.196 RM 8.749.724 RM 0,324411 RM 0,317807 RM
2020-11-18 3.322.932 RM 8.170.085 RM 0,331701 RM 0,324411 RM
2020-11-17 3.280.416 RM 6.019.992 RM 0,325846 RM 0,331701 RM
2020-11-16 3.193.735 RM 5.727.806 RM 0,317302 RM 0,325846 RM
2020-11-15 3.312.201 RM 8.547.646 RM 0,328429 RM 0,317302 RM
2020-11-14 3.442.599 RM 9.302.263 RM 0,342430 RM 0,328429 RM
2020-11-13 3.299.494 RM 11.232.208 RM 0,327907 RM 0,342430 RM
2020-11-12 3.423.980 RM 14.893.488 RM 0,339769 RM 0,327907 RM
2020-11-11 3.655.752 RM 24.912.634 RM 0,364373 RM 0,339769 RM
2020-11-10 3.292.965 RM 12.409.829 RM 0,326636 RM 0,364373 RM
2020-11-09 3.326.181 RM 8.566.625 RM 0,329991 RM 0,326636 RM
2020-11-08 3.201.267 RM 11.992.438 RM 0,316647 RM 0,329991 RM
2020-11-07 3.335.784 RM 10.702.373 RM 0,331712 RM 0,316647 RM
2020-11-06 3.172.715 RM 8.591.137 RM 0,314351 RM 0,331712 RM
2020-11-05 3.124.665 RM 8.823.439 RM 0,312870 RM 0,314351 RM
2020-11-04 3.162.001 RM 9.859.193 RM 0,314201 RM 0,312870 RM
2020-11-03 3.209.198 RM 12.495.549 RM 0,319049 RM 0,314201 RM
2020-11-02 3.294.996 RM 8.282.870 RM 0,330430 RM 0,319049 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android