cosmos  (ATOM)
Cosmos (ATOM)
$5,30 4.3%
0,00045984 BTC 6.1%
6.967 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.261.570.912
KL giao dịch trong 24 giờ
$374.345.905
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$4,73 / $5,32
Cung lưu thông
237.507.722 / ∞
ATOM
USD

Cosmos VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-12 1.221.599 Bs.F N/A
2020-08-11 1.347.300 Bs.F 1.221.599 Bs.F
2020-08-10 1.306.877 Bs.F 1.347.300 Bs.F
2020-08-09 1.097.062 Bs.F 1.306.877 Bs.F
2020-08-08 996.446 Bs.F 1.097.062 Bs.F
2020-08-07 1.040.643 Bs.F 996.446 Bs.F
2020-08-06 1.034.260 Bs.F 1.040.643 Bs.F
2020-08-05 993.952 Bs.F 1.034.260 Bs.F
2020-08-04 955.922 Bs.F 993.952 Bs.F
2020-08-03 964.612 Bs.F 955.922 Bs.F
2020-08-02 1.014.869 Bs.F 964.612 Bs.F
2020-08-01 943.139 Bs.F 1.014.869 Bs.F
2020-07-31 926.155 Bs.F 943.139 Bs.F
2020-07-30 902.322 Bs.F 926.155 Bs.F
2020-07-29 931.027 Bs.F 902.322 Bs.F
2020-07-28 893.727 Bs.F 931.027 Bs.F
2020-07-27 944.744 Bs.F 893.727 Bs.F
2020-07-26 971.089 Bs.F 944.744 Bs.F
2020-07-25 947.085 Bs.F 971.089 Bs.F
2020-07-24 981.740 Bs.F 947.085 Bs.F
2020-07-23 995.848 Bs.F 981.740 Bs.F
2020-07-22 995.169 Bs.F 995.848 Bs.F
2020-07-21 964.341 Bs.F 995.169 Bs.F
2020-07-20 1.041.339 Bs.F 964.341 Bs.F
2020-07-19 1.086.565 Bs.F 1.041.339 Bs.F
2020-07-18 1.028.262 Bs.F 1.086.565 Bs.F
2020-07-17 1.008.428 Bs.F 1.028.262 Bs.F
2020-07-16 1.004.781 Bs.F 1.008.428 Bs.F
2020-07-15 982.637 Bs.F 1.004.781 Bs.F
2020-07-14 963.372 Bs.F 982.637 Bs.F
2020-07-13 998.370 Bs.F 963.372 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android