Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.228.595.170 $ 0,88%
Lưu lượng 24 giờ: 52.734.951.084 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,9%
XRP 6,63%
cpchain  (CPC)
CPChain (CPC)
$0,01774086 7,2%
0,00006958 ETH 5,5%
106 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.684.225
KL giao dịch trong 24 giờ
$649.358
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01468136 / $0,01802562
Nguồn cung khả dụng
376.769.989 / 999.999.999
CPC
USD

CPChain (Tiện ích)

Widgets