Tiền ảo: 5236
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.765.004.237 $ 0,42%
Lưu lượng 24 giờ: 73.049.033.827 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,45%
XRP 4,91%
cred  (LBA)
Cred (LBA)
$0,02210948 0,44%
0,00009723 ETH -1,4%
201 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$13.306.353
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.950.165
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02108115 / $0,02294197
Nguồn cung khả dụng
600.000.000 / 1.000.000.000
LBA
USD

Sàn giao dịch Cred

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000209 BTC
0.48% 2.902 $ 31.199 $
105.645 $
4794530,757 LBA
5,41% Gần đây
2
0 $
0,021903 USDT
0.98% 5.663 $ 24.034 $
15.807 $
720232,960 LBA
0,81% Gần đây
3
0 $
0,0663 XRP
1.04% 138 $ 12.904 $
791 $
36406,100 LBA
0,04% Gần đây
4
0 $
0,00000208 BTC
0.95% 74 $ 3.236 $
29.259 $
1334264,560 LBA
1,50% Gần đây
5
0 $
0,00071632 BNB
0.76% 194 $ 158 $
5.449 $
251440,000 LBA-3
0,28% khoảng 1 giờ trước
6
0 $
0,021868 USDT
5.11% 0 $ 788 $
7.244 $
330615,475 LBA
0,37% Gần đây
7
0 $
0,00009794 ETH
2.16% 63 $ 0 $
713 $
31956,990 LBA
0,04% Gần đây
8
0 $
26,3 KRW
0.76% 19.352 $ 22.460 $
305.703 $
13670605,473 LBA
15,65% Gần đây
9
0 $
0,00000209 BTC
0.48% 3.098 $ 31.602 $
105.683 $
4794530,757 LBA
5,41% Gần đây
10
0 $
0,0000021 BTC
0.36% 4.162 $ 25.469 $
182 $
8237,360 LBA
0,01% Gần đây
11
0 $
0,00000209 BTC
0.95% 1.975 $ 20.897 $
105.473 $
4784509,633 LBA
5,40% Gần đây
12
0 $
0,021828 USDT
0.0% 4.252 $ 9.294 $
176.726 $
8076271,816 LBA
9,05% Gần đây
13
0 $
0,022365 USDT
0.62% 4.285 $ 4.098 $
196.955 $
8784592,446 LBA
10,08% Gần đây
14
0 $
0,00000208 BTC
0.76% 552 $ 2.037 $
193.062 $
8799854,000 LBA
9,88% Gần đây
15
0 $
0,00000209 BTC
2.8% 0 $ 12.327 $
60.199 $
2731043,718 LBA
3,08% Gần đây
16
0 $
0,000096 ETH
2.04% 0 $ 13.578 $
30.775 $
1406415,557 LBA
1,58% Gần đây
17
0 $
0,0222 USDT
0.9% 1.988 $ 1.577 $
83.669 $
3761310,547 LBA
4,28% Gần đây
18
0 $
0,000096106 ETH
0.51% 508 $ 4.262 $
33.009 $
1506854,000 LBA
1,69% Gần đây
19
0 $
0,00009771 ETH
0.66% 278 $ 171 $
12.010 $
541250,851 LBA
0,62% Gần đây
20
MXC MXC
0 $
0,02172 USDT
1.05% 348 $ 528 $
6.580 $
302193,890 LBA
0,34% Gần đây
21
0 $
0,00000211 BTC
3.74% 49 $ 0 $
8.991 $
404711,977 LBA
0,46% Gần đây
22
0 $
0,022124 USDT
0.99% 228 $ 170 $
357.782 $
16161380,070 LBA
18,35% Gần đây
23
0 $
0,0000971 ETH
19.35% 0 $ 1.480 $
25.126 $
1131742,155 LBA
1,28% Gần đây
24
0 $
0,0001 ETH
2.94% 19 $ 12 $
23.398 $
1029932,800 LBA
1,20% Gần đây
25
0 $
0,0221 USDT
4.8% 0 $ 65 $
8.079 $
365312,060 LBA
0,41% Gần đây
26
0 $
0,08536 BIX
4.85% 0 $ 0 $
7.305 $
329346,405 LBA
0,37% Gần đây
27
0 $
0,0106 OKB
37.65% 0 $ 63 $
42 $
1957,145 LBA
0,00% Gần đây -
28
0 $
0,000097195 ETH
0.81% - -
46.104 $
2087975,000 LBA
2,36% Gần đây -
29
0 $
0,0000996928602856 ETH
1.51% - -
427 $
19211,462 LBA
0,02% Gần đây -
30
0 $
0,000097 ETH
0.53% 4.764 $ 6.457 $
0 $
0,000 LBA
0,00% Gần đây
31
0 $
0,00000325 BTC
68.0% 0 $ 0 $
80.278 $
2345300,690 LBA
4,11% Gần đây -
32
0 $
0,00014637 ETH
62.31% 0 $ 0 $
4.338 $
129653,378 LBA
0,22% Gần đây -
33
1 $
645 KRW
6.06% - -
3.440 $
6273,308 LBA
0,18% Gần đây -
34
0 $
0,021908 USDT
0.61% 527 $ 689 $
1.175 $
53491,710 LBA
khoảng 5 giờ trước
35
0 $
0,00000212 BTC
- - -
1 $
61,899 LBA
khoảng 8 giờ trước -
36
0 $
7,50174305 DOGE
- - -
1 $
49,440 LBA
khoảng 10 giờ trước -
37
0 $
0,02101077 USD
- - -
1 $
39,277 LBA
khoảng 7 giờ trước -
38
0 $
0,00010077 ETH
- - -
1 $
27,378 LBA
khoảng 3 giờ trước -
39
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 LBA
5 ngày trước -
40
0 $
0,0000862050847848 ETH
29.46% 0 $ 486 $
0 $
0,000 LBA
khoảng 11 giờ trước -
41
0 $
0,012 USDT
46.78% 0 $ 402 $
0 $
0,000 LBA
2 ngày trước -
42
0 $
0,000121 ETH
28.39% - -
0 $
0,000 LBA
7 ngày trước -
43
0 $
0,0000024 BTC
49.85% - -
0 $
0,000 LBA
khoảng 9 giờ trước -
44
0 $
0,0000974344429983 ETH
- - -
0 $
0,000 LBA
1 ngày trước -
45
0 $
0,01537429 WAVES
- - -
0 $
0,000 LBA
1 ngày trước -
46
0 $
1,41849003 RUR
- - -
0 $
0,000 LBA
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale