Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.342.529.904 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 50.508.035.751 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,67%
XRP 5,80%
cred  (LBA)
Cred (LBA)
$0,01104574 9,7%
0,00006339 ETH 11%
221 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.919.093
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.977.376
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01003466 / $0,01158013
Circulating Supply
625.000.000 / 1.000.000.000
LBA
USD

Sàn giao dịch Cred

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
13 KRW
0.76% 979 $ 1.805 $
358.684 $
32529589,880 LBA
9,02% Gần đây
2
0 $
0,0000014 BTC
0.72% 2.791 $ 563 $
116.028 $
10434408,710 LBA
2,92% Gần đây
3
0 $
0,00000139 BTC
0.72% 510 $ 705 $
116.055 $
10504408,710 LBA
2,92% Gần đây
4
0 $
0,011009 USDT
1.13% 3.864 $ 575 $
360.919 $
32777930,321 LBA
9,08% Gần đây
5
0 $
0,00000137 BTC
0.72% 267 $ 4.501 $
159.758 $
14671175,810 LBA
4,02% Gần đây
6
0 $
0,011106 USDT
1.45% 7.759 $ 843 $
93.817 $
8436489,960 LBA
2,36% Gần đây
7
0 $
0,011 USDT
3.57% 864 $ 346 $
81.483 $
7406200,781 LBA
2,05% Gần đây
8
0 $
0,000062 ETH
3.12% 0 $ 3.344 $
30.530 $
2826313,050 LBA
0,77% Gần đây
9
0 $
0,0378 XRP
2.1% 1.175 $ 964 $
25.368 $
2299232,020 LBA
0,64% Gần đây
10
0 $
0,0000014 BTC
3.5% 0 $ 216 $
40.088 $
3602748,211 LBA
1,01% Gần đây
11
0 $
0,00000139 BTC
0.72% 412 $ 719 $
7.458 $
675100,400 LBA
0,19% Gần đây
12
0 $
0,010686 USDT
12.29% 0 $ 1.443 $
4.128 $
385746,458 LBA
0,10% khoảng 1 giờ trước
13
0 $
0,0000014 BTC
2.07% 572 $ 0 $
845 $
75962,000 LBA
0,02% Gần đây
14
0 $
0,010942 USDT
5.66% 0 $ 0 $
5.128 $
468306,000 LBA
0,13% Gần đây
15
0 $
0,011037 USDT
0.98% 23 $ 15 $
2.296.157 $
207864848,460 LBA
57,77% Gần đây
16
MXC MXC
0 $
0,01105 USDT
5.85% 0 $ 0 $
27.554 $
2492160,350 LBA
0,69% Gần đây
17
0 $
0,0108 USDT
11.97% 0 $ 0 $
30.428 $
2817043,897 LBA
0,77% Gần đây
18
0 $
0,000063671 ETH
2.21% 2 $ 2 $
6.152 $
554243,000 LBA
0,15% Gần đây
19
0 $
0,0000014 BTC
3.5% 0 $ 216 $
111 $
10011,456 LBA
0,00% Gần đây
20
0 $
4,20000001 DOGE
22.18% 0 $ 0 $
3 $
254,453 LBA
0,00% Gần đây
21
0 $
0,00000135 BTC
22.94% 0 $ 0 $
1.863 $
173311,662 LBA
0,05% khoảng 1 giờ trước -
22
0 $
0,0000014 BTC
- - -
211.871 $
19051201,247 LBA
5,33% Gần đây -
23
0 $
0,00000137 BTC
- - -
253 $
23236,390 LBA
0,01% Gần đây -
24
0 $
0,0000635845539062 ETH
- - -
124 $
11232,078 LBA
0,00% Gần đây -
25
0 $
0,011 USDT
3.57% 63 $ 349 $
0 $
0,000 LBA
0,00% Gần đây -
26
0 $
0,000063 ETH
- - -
0 $
0,000 LBA
0,00% Gần đây -
27
0 $
0,00000141 BTC
8.51% 18 $ 0 $
3 $
237,253 LBA
khoảng 10 giờ trước
28
0 $
0,00050488 BNB
1.98% 21 $ 41 $
15 $
1610,000 LBA-3
khoảng 4 giờ trước
29
0 $
0,011369 USDT
2.94% 191 $ 0 $
196 $
17246,000 LBA
khoảng 7 giờ trước
30
0 $
0,72039999 RUR
7.95% 0 $ 0 $
0 $
3,162 LBA
khoảng 5 giờ trước
31
0 $
0,01320041 WAVES
37.76% 0 $ 0 $
0 $
2,130 LBA
khoảng 11 giờ trước
32
0 $
0,00006133 ETH
3.23% 0 $ 327 $
92 $
8704,000 LBA
khoảng 7 giờ trước -
33
0 $
0,059231 BIX
42.0% 0 $ 875 $
1 $
157,664 LBA
khoảng 5 giờ trước -
34
0 $
0,00007436 ETH
34.92% 0 $ 0 $
22 $
1718,978 LBA
khoảng 3 giờ trước -
35
0 $
0,00000077 BTC
74.25% 0 $ 21 $
0 $
0,000 LBA
1 ngày trước
36
0 $
0,015676 USDT
51.66% 250 $ 0 $
2 $
137,152 LBA
5 ngày trước -
37
0 $
0,000050160925013 ETH
29.05% 0 $ 140 $
0 $
0,000 LBA
3 ngày trước -
38
0 $
0,0000603 ETH
23.22% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LBA
1 ngày trước -
39
0 $
0,01149 USD
29.55% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LBA
2 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale