Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 235.141.347.800 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 49.888.142.334 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,41%
XRP 4,86%
credibletoken  (CET)
CredibleToken (CET)
1 người thích điều này

CredibleToken (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng