Tiền ảo: 5932
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.133.947.661 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 49.195.419.216 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,47%
XRP 5,72%
credibletoken  (CET)
CredibleToken (CET)
1 người thích điều này

CredibleToken (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng