Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 245.108.336.113 $ 3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 64.720.097.536 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,7%
XRP 6,85%
credibletoken  (CET)
CredibleToken (CET)
1 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
CET
USD

CredibleToken - US Dollar Biểu đồ (CET/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ CredibleToken sang USD cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

1h
24h
7d
14d
30d
1y