Tiền ảo: 5874
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.492.083.215 $ 0,45%
Lưu lượng 24 giờ: 47.388.923.382 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,79%
XRP 5,55%
credits  (CS)
CREDITS (CS)
$0,08671407 4,7%
0,00047343 ETH 3,6%
263 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$13.866.951
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.214.525
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08012222 / $0,08755043
Circulating Supply
168.185.800 / 249.471.071
CS
USD

Sàn giao dịch CREDITS

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000979 BTC
0.2% 120 $ 973 $
9.776 $
120046,914 CS
0,44% Gần đây
2
0 $
0,0004485 ETH
0.34% 83 $ 268 $
4.508 $
54659,405 CS
0,20% Gần đây
3
0 $
0,0726 KCS
0.55% 27 $ 114 $
455 $
5565,411 CS
0,02% Gần đây
4
0 $
0,0828 USDT
8.32% 155 $ 0 $
39 $
476,917 CS
0,00% khoảng 2 giờ trước
5
0 $
0,00046078 ETH
7.51% 0 $ 24 $
1.574.840 $
18648789,317 CS
71,13% Gần đây
6
0 $
0,0765 USDT
8.0% 0 $ 0 $
163.533 $
2136541,520 CS
7,38% Gần đây
7
0 $
0,00041514 ETH
17.88% 0 $ 0 $
141.345 $
1857422,510 CS
6,38% Gần đây
8
0 $
0,00000933 BTC
15.79% 0 $ 0 $
132.981 $
1715283,330 CS
6,00% Gần đây
9
0 $
0,00001016 BTC
- - -
6.232 $
73775,865 CS
0,28% Gần đây -
10
0 $
0,00050974 ETH
- - -
2.727 $
29128,770 CS
0,12% khoảng 1 giờ trước -
11
0 $
0,00043879 ETH
31.43% 0 $ 0 $
5 $
66,167 CS
khoảng 6 giờ trước -
12
0 $
0,099997 USD
48.22% 0 $ 0 $
4 $
45,000 CSX
5 ngày trước -
13
0 $
0,1 USDT
16.0% 353 $ 0 $
3 $
25,000 CS
khoảng 19 giờ trước
14
0 $
0,00067033 ETH
48.52% 0 $ 0 $
5 $
42,000 CSX
6 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale