Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 218.943.552.457 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.910.430.841 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,45%
XRP 5,74%
credits  (CS)
CREDITS (CS)
$0,08413930 3,7%
0,00049459 ETH 6,5%
268 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.280.359
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.085.964
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07891500 / $0,08790783
Circulating Supply
168.185.800 / 249.471.071
CS
USD

CREDITS (Xã hội)