👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
credo  (CREDO)
Credo (CREDO)
$0,00142099 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-25 14:44:33 UTC (khoảng 23 giờ trước)
233 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$307.551
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
216.434.287 / 1.374.729.257
CREDO
USD

Credo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 0,00215535 A$ N/A
2020-02-25 0,00226348 A$ 0,00215535 A$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android