🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
credo  (CREDO)
Credo (CREDO)
$0,00529888 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-31 00:37:16 UTC (1 ngày trước)
233 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.146.860
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
216.434.287 / 1.374.729.257
CREDO
USD

Credo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-01 0,053237 kr N/A
2020-03-31 0,053033 kr 0,053237 kr
2020-03-06 0,02163918 kr 0,053033 kr
2020-03-04 0,00699948 kr 0,02163918 kr
2020-03-03 0,00737237 kr 0,00699948 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android