Tiền ảo: 5870
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 227.352.955.057 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 43.731.374.540 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,71%
XRP 5,32%
cryptassist  (CTAT)
Cryptassist (CTAT)
$0,00388329 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-10-03 14:40:30 UTC (10 ngày trước)
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Circulating Supply
? / 88.000.000
CTAT
USD

Sàn giao dịch Cryptassist

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A