Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.088.277.643 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.229.625.420 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,69%
XRP 5,79%
crypto.com coin  (CRO)
Crypto.com Coin (CRO)
$0,03324004 1,4%
0,00018709 ETH -0,91%
787 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$362.332.937
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.091.313
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03278304 / $0,03362586
Circulating Supply
10.899.543.378 / 100.000.000.000
CRO
USD

Sàn giao dịch Crypto.com Coin

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000414 BTC
0.97% 4.118 $ 14.437 $
25.491 $
761581,116 CRO
0,25% Gần đây
2
0 $
0,00000414 BTC
0.97% 4.094 $ 11.392 $
25.485 $
761581,116 CRO
0,25% Gần đây
3
0 $
0,03319 USDT
1.72% 473 $ 802 $
701 $
21086,946 CRO
0,01% Gần đây
4
0 $
0,00000416 BTC
0.96% 13 $ 287 $
1.046 $
31094,457 CRO
0,01% Gần đây
5
0 $
0,0333 USDT
0.3% 2.643 $ 8.645 $
2.173.128 $
65210855,462 CRO
21,53% Gần đây
6
0 $
0,00000414 BTC
1.2% 2.727 $ 20.974 $
1.620.423 $
48407034,903 CRO
16,06% Gần đây
7
0 $
0,0333 USDT
0.3% 2.343 $ 2.021 $
201.074 $
6034906,513 CRO
1,99% Gần đây
8
0 $
0,00000414 BTC
0.97% 3.578 $ 2.434 $
56.462 $
1686659,000 CRO
0,56% Gần đây
9
0 $
39,5 KRW
0.76% 7.889 $ 1.371 $
4.360 $
130128,590 CRO
0,04% khoảng 1 giờ trước
10
0 $
0,00000412 BTC
0.48% 1.982 $ 1.901 $
2.103 $
63128,807 CRO
0,02% Gần đây
11
0 $
0,000004133 BTC
0.43% 434 $ 5 $
10.225 $
305975,000 CRO
0,10% Gần đây
12
0 $
0,03323 USDT
0.54% 168 $ 172 $
12.695 $
381728,200 CRO
0,13% Gần đây
13
0 $
0,00000412 BTC
1.68% 177 $ 171 $
18.614 $
558602,000 CRO
0,18% Gần đây
14
0 $
0,00000411 BTC
2.63% 4 $ 11 $
228 $
6865,180 CRO
0,00% Gần đây
15
0 $
0,00000403 BTC
8.72% 0 $ 5 $
203 $
6233,340 CRO
0,00% Gần đây
16
0 $
0,033 USDT
2.66% 0 $ 517 $
3.694.098 $
111881952,215 CRO
36,61% Gần đây
17
0 $
0,0333 USDT
6.94% 0 $ 0 $
1.715.603 $
51491807,971 CRO
17,00% Gần đây
18
0 $
0,000004122 BTC
2.38% 0 $ 611 $
285.577 $
8568316,740 CRO
2,83% Gần đây
19
0 $
0,0000041389 BTC
3.12% 133 $ 0 $
52.426 $
1566513,000 CRO
0,52% Gần đây
20
0 $
0,031967 USDT
7.65% 0 $ 0 $
54.057 $
1690091,000 CRO
0,54% Gần đây
21
0 $
0,0338 USDT
0.3% 2 $ 2 $
12.395 $
366173,500 CRO
0,12% khoảng 1 giờ trước
22
0 $
0,0095 HT
1.05% 0 $ 807 $
495 $
15035,820 CRO
0,00% Gần đây
23
0 $
0,0339 USDT
5.88% 266 $ 0 $
23.815 $
701909,344 CRO
0,24% khoảng 3 giờ trước
24
0 $
0,0343 USDT
5.22% 200 $ 0 $
10.469 $
304803,926 CRO
0,10% khoảng 3 giờ trước
25
0 $
0,0332 USDT
66.6% 0 $ 0 $
168 $
5045,000 CRO
0,00% Gần đây -
26
0 $
0,00000411 BTC
66.77% 0 $ 0 $
42 $
1272,730 CRO
0,00% Gần đây -
27
0 $
0,00000414 BTC
- - -
67.480 $
2015817,082 CRO
0,67% Gần đây -
28
0 $
0,00000411 BTC
- - -
10 $
314,300 CRO
0,00% Gần đây -
29
0 $
0,0333 USDT
0.3% 2.477 $ 8.622 $
0 $
0,000 CRO
0,00% Gần đây -
30
0 $
0,0333 USDT
- - -
0 $
0,000 CRO
0,00% Gần đây -
31
0 $
0,0095 HT
- - -
0 $
0,000 CRO
0,00% khoảng 1 giờ trước -
32
0 $
0,00000417 BTC
2.39% 263 $ 0 $
5.563 $
164805,369 CRO
khoảng 8 giờ trước
33
0 $
40,5 KRW
14.02% 0 $ 0 $
1.019 $
29854,838 CRO
1 ngày trước
34
0 $
0,032069 USD
6.43% 0 $ 13.681 $
0 $
1,100 CRO
khoảng 23 giờ trước -
35
0 $
0,0345 USDK
33.94% 0 $ 0 $
35 $
1029,731 CRO
3 ngày trước -
36
0 $
49,6 KRW
97.1% 0 $ 0 $
33 $
800,000 CRO
khoảng 19 giờ trước -
37
0 $
0,00018657 ETH
4.94% 0 $ 63 $
0 $
0,000 CRO
khoảng 14 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale