🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
cryptocean  (CRON)
Cryptocean (CRON)
$0,988931 -0.5%
0,00001764 BTC 0.4%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$27.577
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,956602 / $1,00
Cung lưu thông
? / 100.000.000
CRON
USD

Cryptocean BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 0,00000000 ৳ 3.012.262 ৳ 83,87 ৳ N/A
2021-04-18 0,00000000 ৳ 1.857.706 ৳ 80,94 ৳ 83,87 ৳
2021-04-17 0,00000000 ৳ 2.088.857 ৳ 83,21 ৳ 80,94 ৳
2021-04-16 0,00000000 ৳ 2.640.523 ৳ 84,78 ৳ 83,21 ৳
2021-04-15 0,00000000 ৳ 2.411.363 ৳ 85,80 ৳ 84,78 ৳
2021-04-14 0,00000000 ৳ 2.662.322 ৳ 81,75 ৳ 85,80 ৳
2021-04-13 0,00000000 ৳ 3.366.882 ৳ 78,85 ৳ 81,75 ৳
2021-04-12 0,00000000 ৳ 3.056.642 ৳ 84,18 ৳ 78,85 ৳
2021-04-11 0,00000000 ৳ 6.320.360 ৳ 78,55 ৳ 84,18 ৳
2021-04-10 0,00000000 ৳ 3.474.171 ৳ 74,97 ৳ 78,55 ৳
2021-04-09 0,00000000 ৳ 1.970.854 ৳ 71,37 ৳ 74,97 ৳
2021-04-08 0,00000000 ৳ 1.875.417 ৳ 68,24 ৳ 71,37 ৳
2021-04-07 0,00000000 ৳ 1.022.092 ৳ 67,87 ৳ 68,24 ৳
2021-04-06 0,00000000 ৳ 2.060.971 ৳ 64,72 ৳ 67,87 ৳
2021-04-05 0,00000000 ৳ 1.699.001 ৳ 63,54 ৳ 64,72 ৳
2021-04-04 0,00000000 ৳ 1.503.452 ৳ 62,56 ৳ 63,54 ৳
2021-04-03 0,00000000 ৳ 1.723.597 ৳ 63,21 ৳ 62,56 ৳
2021-04-02 0,00000000 ৳ 2.058.207 ৳ 63,21 ৳ 63,21 ৳
2021-04-01 0,00000000 ৳ 1.581.207 ৳ 63,12 ৳ 63,21 ৳
2021-03-31 0,00000000 ৳ 1.746.107 ৳ 62,65 ৳ 63,12 ৳
2021-03-30 0,00000000 ৳ 3.322.829 ৳ 62,41 ৳ 62,65 ৳
2021-03-29 0,00000000 ৳ 2.783.207 ৳ 65,12 ৳ 62,41 ৳
2021-03-28 0,00000000 ৳ 1.600.639 ৳ 64,44 ৳ 65,12 ৳
2021-03-27 0,00000000 ৳ 1.696.166 ৳ 64,63 ৳ 64,44 ৳
2021-03-26 0,00000000 ৳ 1.558.369 ৳ 61,24 ৳ 64,63 ৳
2021-03-25 0,00000000 ৳ 1.677.224 ৳ 63,32 ৳ 61,24 ৳
2021-03-24 0,00000000 ৳ 1.648.852 ৳ 65,40 ৳ 63,32 ৳
2021-03-23 0,00000000 ৳ 2.040.873 ৳ 65,61 ৳ 65,40 ৳
2021-03-22 0,00000000 ৳ 1.823.453 ৳ 68,40 ৳ 65,61 ৳
2021-03-21 0,00000000 ৳ 1.726.137 ৳ 66,77 ৳ 68,40 ৳
2021-03-20 0,00000000 ৳ 1.613.949 ৳ 66,78 ৳ 66,77 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android