cryptodezirecash  (CDZC)
CryptoDezireCash (CDZC)
$0,00302910 -18.0%
0,00000026 BTC -16.1%
56 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$13.933,63
KL giao dịch trong 24 giờ
$45,03
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00302850 / $0,00987486
Cung lưu thông
4.434.975 / 21.000.000
CDZC
USD

CryptoDezireCash PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-11 0,599212 ₨ N/A
2020-08-10 1,16 ₨ 0,599212 ₨
2020-08-09 1,18 ₨ 1,16 ₨
2020-08-08 1,33 ₨ 1,18 ₨
2020-08-07 1,85 ₨ 1,33 ₨
2020-08-06 1,84 ₨ 1,85 ₨
2020-08-05 1,78 ₨ 1,84 ₨
2020-08-04 1,80 ₨ 1,78 ₨
2020-08-03 1,69 ₨ 1,80 ₨
2020-08-02 1,13 ₨ 1,69 ₨
2020-08-01 1,04 ₨ 1,13 ₨
2020-07-31 1,72 ₨ 1,04 ₨
2020-07-30 1,57 ₨ 1,72 ₨
2020-07-29 1,12 ₨ 1,57 ₨
2020-07-28 5,15 ₨ 1,12 ₨
2020-07-27 0,996797 ₨ 5,15 ₨
2020-07-26 0,829469 ₨ 0,996797 ₨
2020-07-25 1,49 ₨ 0,829469 ₨
2020-07-24 0,966281 ₨ 1,49 ₨
2020-07-23 5,31 ₨ 0,966281 ₨
2020-07-22 0,962694 ₨ 5,31 ₨
2020-07-21 0,982838 ₨ 0,962694 ₨
2020-07-20 0,925428 ₨ 0,982838 ₨
2020-07-19 1,07 ₨ 0,925428 ₨
2020-07-18 1,46 ₨ 1,07 ₨
2020-07-17 1,32 ₨ 1,46 ₨
2020-07-16 5,32 ₨ 1,32 ₨
2020-07-15 6,38 ₨ 5,32 ₨
2020-07-14 4,82 ₨ 6,38 ₨
2020-07-13 1,50 ₨ 4,82 ₨
2020-07-12 1,50 ₨ 1,50 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android