cryptyk  (CTK)
Cryptyk (CTK)
$0,00139343 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-01 10:30:56 UTC (2 ngày trước)
67 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 750.000.000
CTK
USD

Cryptyk SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-02 0,00522572 SR N/A
2020-07-01 0,00605223 SR 0,00522572 SR
2020-06-30 0,00562860 SR 0,00605223 SR
2020-06-29 0,00567259 SR 0,00562860 SR
2020-06-28 0,00605368 SR 0,00567259 SR
2020-06-27 0,00606833 SR 0,00605368 SR
2020-06-26 0,00487839 SR 0,00606833 SR
2020-06-25 0,00527514 SR 0,00487839 SR
2020-06-24 0,00521250 SR 0,00527514 SR
2020-06-23 0,00540439 SR 0,00521250 SR
2020-06-22 0,00543513 SR 0,00540439 SR
2020-06-21 0,00430240 SR 0,00543513 SR
2020-06-20 0,00532564 SR 0,00430240 SR
2020-06-19 0,00379998 SR 0,00532564 SR
2020-06-18 0,00493249 SR 0,00379998 SR
2020-06-17 0,00567487 SR 0,00493249 SR
2020-06-16 0,00491313 SR 0,00567487 SR
2020-06-15 0,00470795 SR 0,00491313 SR
2020-06-14 0,00498880 SR 0,00470795 SR
2020-06-13 0,00523576 SR 0,00498880 SR
2020-06-12 0,00523576 SR 0,00523576 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android