👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
crytrex token  (CRYT)
CryTrEx Token (CRYT)
$0,00000230 0.3%
0,00000000 BTC 0.0%
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00002762
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000229 / $0,00000231
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
CRYT
USD

CryTrEx Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00015522 zł N/A
2020-02-26 0,00015757 zł 0,00015522 zł
2020-02-19 0,00002112 zł 0,00015757 zł
2020-02-09 0,00001771 zł 0,00002112 zł
2020-02-08 0,00001726 zł 0,00001771 zł
2020-02-07 0,00000718 zł 0,00001726 zł
2020-02-06 0,00000718 zł 0,00000718 zł
2020-02-05 0,00000718 zł 0,00000718 zł
2020-02-04 0,00001083 zł 0,00000718 zł
2020-02-03 0,00001083 zł 0,00001083 zł
2020-02-02 0,00001083 zł 0,00001083 zł
2020-02-01 0,00036585 zł 0,00001083 zł
2020-01-31 0,00001541 zł 0,00036585 zł
2020-01-30 0,00001350 zł 0,00001541 zł
2020-01-29 0,00001328 zł 0,00001350 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android