👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
crypto trading solutions coin  (CTSC)
Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
$0,00100035 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-25 18:00:26 UTC (1 ngày trước)
9 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 85.000.000
CTSC
USD

Crypto Trading Solutions Coin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 0,0000001200 BTC N/A
2020-01-25 0,0000001200 BTC 0,0000001200 BTC
2020-01-18 0,0000001400 BTC 0,0000001200 BTC
2020-01-13 0,0000000900 BTC 0,0000001400 BTC
2020-01-12 0,0000000900 BTC 0,0000000900 BTC
2020-01-07 0,0000001300 BTC 0,0000000900 BTC
2020-01-06 0,0000001300 BTC 0,0000001300 BTC
2020-01-05 0,0000001100 BTC 0,0000001300 BTC
2020-01-04 0,0000001100 BTC 0,0000001100 BTC
2020-01-03 0,0000001050 BTC 0,0000001100 BTC
2019-12-31 0,0000001100 BTC 0,0000001050 BTC
2019-12-30 0,0000001100 BTC 0,0000001100 BTC
2019-12-29 0,0000001100 BTC 0,0000001100 BTC
2019-12-28 0,0000000900 BTC 0,0000001100 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android