🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
cvault.finance  (CORE)
cVault.finance (CORE)
$8.498,18 5.8%
0,15269919 BTC 6.5%
2,01398925 ETH 1.2%
5.254 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$84.981.797
KL giao dịch trong 24 giờ
$61.067
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$7.704,21 / $8.632,57
Cung lưu thông
10.000 / 10.000
Định giá pha loãng hoàn toàn
$84.981.797
Tổng lượng cung tối đa
10.000
Total Value Locked (TVL)
$5.019.125
Market Cap / TVL Ratio
16.93
Fully Diluted Valuation / TVL Ratio
16.93
CORE
USD

cVault.finance HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 614.459.618 HK$ 392.756 HK$ 61.635 HK$ N/A
2021-05-11 640.282.932 HK$ 1.132.210 HK$ 63.238 HK$ 61.635 HK$
2021-05-10 665.090.376 HK$ 1.650.133 HK$ 67.035 HK$ 63.238 HK$
2021-05-09 684.097.041 HK$ 598.507 HK$ 68.485 HK$ 67.035 HK$
2021-05-08 598.608.605 HK$ 1.367.031 HK$ 59.867 HK$ 68.485 HK$
2021-05-07 589.608.497 HK$ 1.566.630 HK$ 58.902 HK$ 59.867 HK$
2021-05-06 590.989.651 HK$ 576.901 HK$ 59.061 HK$ 58.902 HK$
2021-05-05 583.511.740 HK$ 2.782.656 HK$ 58.127 HK$ 59.061 HK$
2021-05-04 627.703.071 HK$ 1.372.966 HK$ 59.841 HK$ 58.127 HK$
2021-05-03 550.400.924 HK$ 916.244 HK$ 55.302 HK$ 59.841 HK$
2021-05-02 552.806.957 HK$ 964.682 HK$ 55.155 HK$ 55.302 HK$
2021-05-01 510.483.910 HK$ 856.252 HK$ 50.999 HK$ 55.155 HK$
2021-04-30 514.050.596 HK$ 1.906.750 HK$ 51.430 HK$ 50.999 HK$
2021-04-29 503.002.617 HK$ 606.238 HK$ 50.300 HK$ 51.430 HK$
2021-04-28 479.438.729 HK$ 498.096 HK$ 48.072 HK$ 50.300 HK$
2021-04-27 480.099.649 HK$ 3.161.909 HK$ 47.967 HK$ 48.072 HK$
2021-04-26 437.289.636 HK$ 700.690 HK$ 43.932 HK$ 47.967 HK$
2021-04-25 431.889.878 HK$ 630.125 HK$ 43.411 HK$ 43.932 HK$
2021-04-24 464.728.181 HK$ 4.222.633 HK$ 46.473 HK$ 43.411 HK$
2021-04-23 454.289.550 HK$ 1.553.115 HK$ 45.514 HK$ 46.473 HK$
2021-04-22 458.013.993 HK$ 633.571 HK$ 45.699 HK$ 45.514 HK$
2021-04-21 461.022.453 HK$ 754.617 HK$ 46.077 HK$ 45.699 HK$
2021-04-20 410.411.631 HK$ 759.887 HK$ 41.010 HK$ 46.077 HK$
2021-04-19 401.354.846 HK$ 408.504 HK$ 40.228 HK$ 41.010 HK$
2021-04-18 453.389.148 HK$ 1.133.769 HK$ 45.357 HK$ 40.228 HK$
2021-04-17 472.449.948 HK$ 1.780.952 HK$ 47.253 HK$ 45.357 HK$
2021-04-16 497.966.278 HK$ 3.077.603 HK$ 49.715 HK$ 47.253 HK$
2021-04-15 487.577.432 HK$ 5.260.186 HK$ 48.643 HK$ 49.715 HK$
2021-04-14 461.679.541 HK$ 2.593.519 HK$ 46.186 HK$ 48.643 HK$
2021-04-13 436.862.824 HK$ 1.422.106 HK$ 43.670 HK$ 46.186 HK$
2021-04-12 435.500.299 HK$ 1.171.140 HK$ 43.619 HK$ 43.670 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android