🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
dagx  (DAG)
DAGX (DAG)
$0,00189498 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-10 18:45:48 UTC (khoảng 2 tháng trước)
8 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
DAG
USD

DAGX EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android