👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
dakuce  (DAKU)
Dakuce (DAKU)
$0,00998606 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:02:35 UTC (khoảng 2 tháng trước)
4 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$88.437
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
8.856.060 / 200.000.000
DAKU
USD

Dakuce (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android