Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 243.736.442.911 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 62.710.743.791 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,8%
XRP 6,80%
dash  (DASH)
Dash (DASH)
$165,81 12%
0,02108367 BTC 13%
23.379 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.460.852.096
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.034.367.490
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$147,91 / $173,66
Nguồn cung khả dụng
8.820.933 / 18.920.000
DASH
USD

Dash (Nhà phát triển)

1169
Sao
226
Người xem
984
Bản cập nhật
75
Người đóng góp
2112
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
28
Sao
20
Người xem
165
Bản cập nhật
9
Người đóng góp
47
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
1
Sao
8
Người xem
0
Bản cập nhật
11
Người đóng góp
158
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
9
Sao
9
Người xem
13
Bản cập nhật
7
Người đóng góp
72
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề