Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.409.352.001 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 63.554.902.323 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,83%
dash  (DASH)
Dash (DASH)
$167,48 12%
0,02097916 BTC 11%
23.378 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.476.673.148
KL giao dịch trong 24 giờ
$819.061.627
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$147,73 / $173,66
Nguồn cung khả dụng
8.820.511 / 18.920.000
DASH
USD

Sàn giao dịch Dash

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
ZB ZB
167 $
167,389 USDT
0.15% 60.098 $ 57.134 $
33.867.113 $
202213,912 DASH
4,14% Gần đây
2
168 $
0,02105 BTC
0.01% 612.409 $ 488.866 $
8.737.561 $
51873,031 DASH
1,06% Gần đây
3
167 $
167 USDT
0.01% 187.624 $ 278.086 $
17.331.615 $
103502,942 DASH
2,12% Gần đây
4
167 $
0,020951 BTC
0.16% 139.438 $ 187.387 $
11.746.424 $
70231,332 DASH
1,43% Gần đây
5
167 $
0,02094 BTC
0.38% 55.492 $ 75.183 $
12.571.853 $
75199,484 DASH
1,53% Gần đây
6
168 $
167,95 USD
0.15% 378.317 $ 297.973 $
4.921.942 $
29305,997 DSH
0,60% Gần đây
7
167 $
0,66481 ETH
0.48% 148.752 $ 16.060 $
8.263.244 $
49342,626 DASH
1,01% Gần đây
8
XT XT
167 $
0,02092792 BTC
0.38% 63.522 $ 69.954 $
8.250.782 $
49385,452 DASH
1,01% Gần đây
9
167 $
0,020933 BTC
0.19% 261.727 $ 333.233 $
1.456.652 $
8716,746 DSH
0,18% Gần đây
10
169 $
0,0211 BTC
0.06% 142.553 $ 108.161 $
6.029.068 $
35643,593 DASH
0,73% Gần đây
11
ZB ZB
167 $
1173,58 QC
0.0% 38.742 $ 60.126 $
7.744.150 $
46273,752 DASH
0,95% Gần đây
12
167 $
166,8 USDT
0.36% 67.474 $ 82.936 $
6.265.888 $
37471,800 DASH
0,77% Gần đây
13
167 $
167,1 USDT
0.06% 26.166 $ 12.244 $
7.415.831 $
44334,044 DASH
0,91% Gần đây
14
167 $
166,582 USDT
0.1% 197.448 $ 18.301 $
4.280.383 $
25668,978 DASH
0,52% Gần đây
15
167 $
167 USDT
0.04% 178.755 $ 277.107 $
191.591 $
1144,244 DASH
0,02% Gần đây
16
167 $
0,0209 BTC
0.14% 166.090 $ 207.234 $
950.546 $
5697,094 DASH
0,12% Gần đây
17
167 $
0,0209 BTC
0.29% 61.238 $ 75.269 $
3.543.152 $
21235,879 DASH
0,43% Gần đây
18
167 $
0,020918 BTC
0.13% 153.545 $ 183.420 $
52.693 $
315,518 DASH
0,01% Gần đây
19
167 $
167 USDT
0.35% 59.160 $ 98.972 $
2.520.619 $
15078,036 DASH
0,31% Gần đây
20
167 $
0,02098 XBT
0.1% 87.946 $ 148.129 $
275.760 $
1646,342 DASH
0,03% Gần đây
21
170 $
26,9778 EOS
0.58% 236.119 $ 19.668 $
745 $
4,372 DASH
0,00% Gần đây
22
168 $
167,8 USDT
0.48% 165.289 $ 13.189 $
620.641 $
3688,990 DASH
0,08% Gần đây
23
166 $
0,02085552 BTC
0.63% 42.479 $ 77.714 $
1.072.661 $
6442,706 DASH
0,13% Gần đây
24
167 $
167,1 USD
0.46% 87.025 $ 59.839 $
661.213 $
3956,989 DASH
0,08% Gần đây
25
169 $
151,185 EUR
0.57% 56.080 $ 67.373 $
653.691 $
3876,964 DASH
0,08% Gần đây
26
167 $
0,02087773 BTC
0.54% 48.731 $ 52.860 $
670.718 $
4024,267 DASH
0,08% Gần đây
27
169 $
0,67245 ETH
0.23% 58.008 $ 42.940 $
665.746 $
3929,328 DASH
0,08% Gần đây
28
166 $
0,02085548 BTC
0.63% 51.585 $ 13.846 $
1.072.589 $
6442,465 DASH
0,13% Gần đây
29
167 $
167,18 USDT
0.6% 3.134 $ 3.614 $
1.829.351 $
10931,171 DASH
0,22% Gần đây
30
167 $
0,02096084 BTC
1.63% 119.966 $ 790 $
72.927 $
435,822 DASH
0,01% Gần đây
31
168 $
167,34684105 USDT
0.9% 51.949 $ 60.083 $
187.547 $
1119,438 DASH
0,02% Gần đây
32
XT XT
167 $
1169,65 SXC
0.44% 25.952 $ 9.638 $
1.241.607 $
7446,226 DASH
0,15% Gần đây
33
167 $
0,020928 BTC
0.95% 7.289 $ 18.542 $
1.257.177 $
7525,016 DASH
0,15% Gần đây
34
168 $
0,021 BTC
0.95% 100.941 $ 10.607 $
53.860 $
321,250 DASH
0,01% Gần đây
35
167 $
0,02094912 BTC
1.15% 4.099 $ 11.019 $
1.332.673 $
7968,867 DASH
0,16% Gần đây
36
167 $
0,020937 BTC
0.35% 19.062 $ 10.295 $
1.067.091 $
6384,482 DASH
0,13% Gần đây
37
167 $
416,26 XRP
0.11% 33.120 $ 8.178 $
824.594 $
4926,547 DASH
0,10% Gần đây
38
167 $
0,020967 BTC
0.09% 26.072 $ 14.767 $
645.570 $
3856,969 DASH
0,08% Gần đây
39
167 $
0,02095 BTC
0.1% 2.202 $ 4.389 $
904.914 $
5410,807 DASH
0,11% Gần đây
40
XT XT
167 $
166,82 USDT
0.42% 30.127 $ 7.338 $
475.302 $
2841,966 DASH
0,06% Gần đây
41
ZB ZB
167 $
0,02096 BTC
0.03% 18.770 $ 14.657 $
502.609 $
3005,271 DASH
0,06% Gần đây
42
167 $
5,828 BNB
0.26% 15.797 $ 32.822 $
283.376 $
1696,253 DASH
0,03% Gần đây
43
167 $
63,696076 HT
0.39% 17.030 $ 27.945 $
274.321 $
1640,990 DASH
0,03% Gần đây
44
166 $
166,0240311 USDT
0.79% 32.027 $ 21.310 $
154.875 $
932,333 DASH
0,02% Gần đây
45
166 $
166,0240311 USDT
0.79% 30.676 $ 22.435 $
154.949 $
932,333 DASH
0,02% Gần đây
46
167 $
0,66484352 ETH
0.86% 29.710 $ 22.403 $
122.329 $
731,922 DASH
0,01% Gần đây
47
167 $
166,7 USDT
0.6% 9.464 $ 24.589 $
346.381 $
2075,526 DASH
0,04% Gần đây
48
167 $
0,66484352 ETH
0.86% 33.003 $ 16.317 $
122.329 $
731,922 DASH
0,01% Gần đây
49
163 $
163,38637 USD
0.7% 17.811 $ 911 $
436.412 $
2671,041 DASH
0,05% Gần đây
50
167 $
0,665 ETH
0.3% 12.154 $ 30.413 $
76.730 $
458,985 DASH
0,01% Gần đây
51
167 $
120,3 OKB
0.5% 15.013 $ 2.382 $
329.604 $
1972,300 DASH
0,04% Gần đây
52
167 $
166,69856 USDT
0.7% 15.302 $ 2.401 $
320.234 $
1916,163 DASH
0,04% Gần đây
53
168 $
167,8562 USDT
0.64% 11.195 $ 8.772 $
226.512 $
1346,170 DASH
0,03% Gần đây
54
92 $
0,53504243 DASH
3.3% 33 $ 35.959 $
14.635 $
158,849 LTC
0,00% khoảng 1 giờ trước
55
168 $
150,607 EUR
2.78% 10.451 $ 9.724 $
83.954 $
499,788 DASH
0,01% Gần đây
56
169 $
0,02111178 BTC
0.5% 12.840 $ 8.062 $
15.607 $
92,384 DASH
0,00% Gần đây
57
167 $
166,97 USDT
0.17% 3.366 $ 4.397 $
181.689 $
1085,394 DASH
0,02% Gần đây
58
171 $
171,42891524 USDT
2.56% 10.460 $ 50 $
4.210 $
24,626 DASH
0,00% Gần đây
59
167 $
0,020973 BTC
0.12% 1.440 $ 1.378 $
75.970 $
453,740 DASH
0,01% Gần đây
60
170 $
0,41299443 BCH
3.34% 10.018 $ 51 $
949 $
5,596 DASH
0,00% Gần đây
61
169 $
419,8232 XRP
0.7% 6.197 $ 143 $
29.882 $
177,250 DASH
0,00% Gần đây
62
168 $
0,66708 ETH
0.74% 3.259 $ 454 $
35.641 $
212,535 DASH
0,00% Gần đây
63
168 $
1,87923931 XMR
0.18% 3.740 $ 105 $
19.654 $
117,099 DASH
0,00% Gần đây
64
170 $
169,89 USD
3.93% 5.845 $ 119 $
21.638 $
127,366 DASH
0,00% Gần đây
65
168 $
0,40875115 BCH
1.07% 2.840 $ 935 $
33.417 $
198,899 DASH
0,00% Gần đây
66
169 $
0,021123 BTC
0.92% 1.512 $ 35 $
6.063 $
35,871 DASH
0,00% Gần đây
67
168 $
168,05 USD
1.16% 104 $ 64 $
28.060 $
166,977 DASH
0,00% Gần đây
68
169 $
0,02119 BTC
1.46% 1.943 $ 14 $
3.476 $
20,545 DASH
0,00% Gần đây
69
171 $
0,02130872 BTC
0.75% 317 $ 376 $
4.334 $
25,331 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
70
167 $
0,02096096 BTC
0.57% 10.185 $ 7.300 $
6.295.243 $
37621,856 DASH
0,77% Gần đây
71
171 $
0,67877747 ETH
1.62% 114.790 $ 23 $
18.676 $
109,449 DASH
0,00% Gần đây
72
167 $
4401,6524 UAH
0.1% 2.466 $ 159 $
132.799 $
795,426 DASH
0,02% Gần đây
73
0 $
0,00240359 DASH
7.27% 52 $ 531 $
10.137 $
24958,698 XRP
0,00% Gần đây
74
168 $
168,012 USD
3.43% 610 $ 3 $
2.457 $
14,623 DASH
0,00% Gần đây
75
167 $
167,15 USDT
0.42% 785 $ 3.300 $
1.312.418 $
7843,676 DASH
0,16% Gần đây
76
167 $
0,66657 ETH
0.23% 967 $ 12.409 $
1.035.640 $
6188,440 DASH
0,13% Gần đây
77
167 $
0,02064182 BTC
16.05% 12.900 $ 9.823 $
6.943 $
41,630 DASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
78
167 $
4400 UAH
7.59% 1.249 $ 4 $
2.779 $
16,649 DASH
0,00% Gần đây
79
168 $
200600 KRW
0.1% 227.800 $ 150.617 $
214.848.896 $
1277660,115 DASH
26,19% Gần đây
80
167 $
166,9391 USD
0.43% 367.970 $ 381 $
11.351.863 $
68000,023 DASH
1,39% Gần đây
81
167 $
0,020942 BTC
0.69% 17.974 $ 9.295 $
13.648.931 $
81694,737 DASH
1,67% Gần đây
82
169 $
0,671988 ETH
1.29% 2.770 $ 1.162 $
1.828.035 $
10815,999 DASH
0,22% Gần đây
83
168 $
200000 KRW
2.65% 119 $ 28.724 $
450.593 $
2687,809 DASH
0,06% Gần đây
84
166 $
1167,9 QC
0.86% 8.672 $ 17 $
701.153 $
4228,036 DASH
0,09% Gần đây
85
168 $
225,62 CAD
1.24% 46 $ 22 $
28.078 $
167,157 DASH
0,00% Gần đây
86
0 $
0,00000002 DASH
50.0% 0 $ 5 $
0 $
26337,451 ZEIT
0,00% khoảng 2 giờ trước
87
167 $
0,666473 ETH
0.04% 657 $ 594 $
706.055 $
4219,626 DASH
0,09% Gần đây
88
166 $
0,020761 BTC
1.98% 136 $ 12 $
91.038 $
549,245 DASH
0,01% Gần đây
89
0 $
0,00000022 DASH
5.26% 0 $ 0 $
44 $
1200146,417 CELC
0,00% khoảng 3 giờ trước
90
167 $
166,749623 USDT
0.19% 6.798 $ 7.726 $
15.303.872 $
91683,343 DASH
1,87% Gần đây
91
167 $
0,66595554 ETH
0.31% 906 $ 5.395 $
9.433.141 $
56419,512 DASH
1,15% Gần đây
92
169 $
0,67109 ETH
1.98% 36 $ 83 $
162.202 $
962,604 DASH
0,02% Gần đây
93
ZBG ZBG
167 $
166,8998 USDT
0.48% 12.085 $ 17.813 $
135.811.813 $
811707,729 DASH
16,58% Gần đây
94
167 $
0,0209392 BTC
1.17% 2.845 $ 5.409 $
46.256.902 $
276699,706 DASH
5,65% Gần đây
95
167 $
166,95 USDT
0.2% 1.021 $ 844 $
15.555.275 $
93077,614 DASH
1,90% Gần đây
96
167 $
0,66598 ETH
0.23% 810 $ 1.043 $
13.779.788 $
82413,730 DASH
1,68% Gần đây
97
167 $
0,020949 BTC
0.21% 850 $ 959 $
12.477.378 $
74610,324 DASH
1,52% Gần đây
98
169 $
169,06 USDT
0.19% 632 $ 625 $
5.845.129 $
34508,704 DASH
0,72% khoảng 2 giờ trước
99
166 $
165,2 USDT
1.97% 38 $ 89 $
420.369 $
2537,933 DASH
0,05% Gần đây
100
166 $
165,61135 USDT
100.0% 64 $ 0 $
20.884 $
125,960 DASH
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
DASH/USD (Perpetual)
170 $
169,9 USD
0.28% - -
72.560 $
427,075 DASH
0,01% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale