👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
decentraland  (MANA)
Decentraland (MANA)
$0,03384444 1,1%
0,00021196 ETH 0,71%
1.863 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$44.898.809
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.128.291
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03312154 / $0,03451257
Cung lưu thông
1.327.372.145 / 2.644.403.342
MANA
USD

Decentraland (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 0,15438370 XRP N/A
2020-01-25 0,15308621 XRP 0,15438370 XRP
2020-01-24 0,15027685 XRP 0,15308621 XRP
2020-01-23 0,14467762 XRP 0,15027685 XRP
2020-01-22 0,14316895 XRP 0,14467762 XRP
2020-01-21 0,14763133 XRP 0,14316895 XRP
2020-01-20 0,15033398 XRP 0,14763133 XRP
2020-01-19 0,15405771 XRP 0,15033398 XRP
2020-01-18 0,16147548 XRP 0,15405771 XRP
2020-01-17 0,15851344 XRP 0,16147548 XRP
2020-01-16 0,15268034 XRP 0,15851344 XRP
2020-01-15 0,14300176 XRP 0,15268034 XRP
2020-01-14 0,15213114 XRP 0,14300176 XRP
2020-01-13 0,15400444 XRP 0,15213114 XRP
2020-01-12 0,14980890 XRP 0,15400444 XRP
2020-01-11 0,15036141 XRP 0,14980890 XRP
2020-01-10 0,16495886 XRP 0,15036141 XRP
2020-01-09 0,16434416 XRP 0,16495886 XRP
2020-01-08 0,15751263 XRP 0,16434416 XRP
2020-01-07 0,16776873 XRP 0,15751263 XRP
2020-01-06 0,18351656 XRP 0,16776873 XRP
2020-01-05 0,18442256 XRP 0,18351656 XRP
2020-01-04 0,17026947 XRP 0,18442256 XRP
2020-01-03 0,17487927 XRP 0,17026947 XRP
2020-01-02 0,16436126 XRP 0,17487927 XRP
2020-01-01 0,15727264 XRP 0,16436126 XRP
2019-12-31 0,16462963 XRP 0,15727264 XRP
2019-12-30 0,16980378 XRP 0,16462963 XRP
2019-12-29 0,18003333 XRP 0,16980378 XRP
2019-12-28 0,18025752 XRP 0,18003333 XRP
2019-12-27 0,17644468 XRP 0,18025752 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android