Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.542.454.026 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 61.515.823.879 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,8%
XRP 6,81%
decentraland  (MANA)
Decentraland (MANA)
$0,05317628 -12%
0,00021647 ETH -8,5%
1.459 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$68.650.577
KL giao dịch trong 24 giờ
$15.439.720
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05076622 / $0,06365168
Nguồn cung khả dụng
1.327.372.145 / 2.644.403.342
MANA
USD

Sàn giao dịch Decentraland

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0529 USDT
0.38% 7.484 $ 33.727 $
3.316.837 $
62761446,280 MANA
21,52% Gần đây
2
0 $
0,0000068 BTC
0.15% 18.915 $ 27.032 $
721.463 $
13657416,157 MANA
4,68% Gần đây
3
0 $
0,0000068176 BTC
0.52% 20.705 $ 44.422 $
4.045 $
76353,000 MANA
0,03% Gần đây
4
0 $
0,00000682 BTC
0.73% 6.560 $ 40.328 $
60.263 $
1137384,807 MANA
0,39% Gần đây
5
0 $
0,00000682 BTC
0.73% 6.560 $ 40.324 $
60.257 $
1137384,807 MANA
0,39% Gần đây
6
0 $
0,00000682 BTC
0.29% 5.748 $ 19.235 $
128.061 $
2414795,183 MANA
0,83% Gần đây
7
0 $
0,00021612 ETH
0.83% 6.163 $ 12.762 $
102.610 $
1935509,326 MANA
0,66% Gần đây
8
0 $
0,00000682 BTC
0.88% 3.705 $ 21.038 $
14.898 $
281184,748 MANA
0,10% Gần đây
9
0 $
0,00021613 ETH
0.66% 10.408 $ 8.259 $
29.911 $
564345,258 MANA
0,19% Gần đây
10
0 $
64,1 KRW
1.24% 6.608 $ 10.221 $
46.322 $
862655,453 MANA
0,30% Gần đây
11
0 $
0,000216 ETH
0.46% 2.379 $ 8.338 $
60.962 $
1150899,260 MANA
0,40% Gần đây
12
0 $
0,00021738 ETH
1.81% 4.276 $ 9.438 $
2.924 $
54864,060 MANA
0,02% Gần đây
13
0 $
0,05337 USDC
0.95% 3.673 $ 6.224 $
15.816 $
298337,000 MANA
0,10% Gần đây
14
0 $
0,00021738 ETH
1.15% 847 $ 7.750 $
2.923 $
54864,060 MANA
0,02% Gần đây
15
0 $
0,00021509 ETH
0.46% 3.786 $ 3.860 $
4.310 $
81676,544 MANA
0,03% Gần đây
16
XT XT
0 $
0,3754 SXC
0.61% 2.881 $ 2.547 $
1.742 $
32774,200 MANA
0,01% Gần đây
17
0 $
0,0533 USDT
0.94% 383 $ 2.563 $
20.900 $
392495,968 MANA
0,14% Gần đây
18
ZB ZB
0 $
0,052743 USDT
4.5% 17 $ 4.972 $
1.173 $
22142,900 MANA
0,01% Gần đây
19
ZB ZB
0 $
0,37 QC
1.8% 682 $ 2.531 $
14.435 $
275555,200 MANA
0,09% Gần đây
20
0 $
0,0002163 ETH
1.74% 716 $ 926 $
29.028 $
546713,043 MANA
0,19% Gần đây
21
0 $
0,00000688 BTC
1.44% 785 $ 788 $
17.806 $
329499,000 MANA
0,11% khoảng 2 giờ trước
22
0 $
0,00000681 BTC
1.02% 42 $ 568 $
26.983 $
509999,456 MANA
0,18% Gần đây
23
0 $
0,0534077 USD
2.44% 151 $ 1.114 $
4.358 $
81598,000 MANA
0,03% Gần đây
24
0 $
0,000215416 ETH
0.92% 92 $ 367 $
727 $
13736,000 MANA
0,00% Gần đây
25
0 $
0,000217 ETH
4.0% 31 $ 86 $
1.083 $
20347,396 MANA
0,01% Gần đây
26
0 $
0,00000683 BTC
0.58% 4.797 $ 13.268 $
3.276.452 $
61737992,290 MANA
21,26% Gần đây
27
0 $
1,6 THB
7.47% 25 $ 389 $
13.241 $
263745,947 MANA
0,09% Gần đây
28
ZB ZB
0 $
0,00000676 BTC
4.69% 4.347 $ 5.889 $
1.075 $
20494,900 MANA
0,01% Gần đây
29
0 $
0,05241 USD
11.04% 3.943 $ 6.185 $
816 $
15579,074 MNA
0,01% khoảng 2 giờ trước
30
0 $
0,0525917 USDT
3.1% 7 $ 8.333 $
9.914 $
187600,389 MANA
0,06% Gần đây
31
0 $
0,0533 USDT
3.35% 657 $ 29 $
115.141 $
2160733,000 MANA
0,74% Gần đây
32
EXX EXX
0 $
0,000007 BTC
33.33% 1 $ 176 $
51.969 $
953940,910 MANA
0,34% Gần đây
33
0 $
0,000217 ETH
5.86% 8 $ 2 $
38.033 $
713284,840 MANA
0,25% Gần đây
34
0 $
0,00021613 ETH
26.71% - -
59.470 $
1121230,000 MANA
0,39% Gần đây -
35
0 $
1,02 MXN
0.97% - -
57.699 $
1078540,305 MANA
0,37% Gần đây -
36
0 $
0,00000679 BTC
2.03% - -
36.044 $
683315,000 MANA
0,23% Gần đây -
37
0 $
0,00021768 ETH
1.56% - -
33.736 $
628625,000 MANA
0,22% Gần đây -
38
0 $
0,00000778 BTC
2.9% - -
7.423 $
121516,656 MANA
0,05% khoảng 2 giờ trước -
39
0 $
0,0002177715 ETH
31.97% - -
5.031.307 $
94062667,420 MANA
32,59% Gần đây -
40
0 $
0,00000856 BTC
26.09% - -
6.797 $
101927,187 MANA
0,04% Gần đây -
41
0 $
0,00000676 BTC
7.81% - -
2.836 $
54009,300 MNA
0,02% Gần đây -
42
0 $
0,047444 EUR
6.38% - -
921 $
17383,447 MANA
0,01% Gần đây -
43
0 $
0,0000068 BTC
1.59% - -
251 $
4746,745 MANA
0,00% Gần đây -
44
0 $
0,00000741 BTC
10.43% - -
214 $
3711,328 MANA
0,00% Gần đây -
45
0 $
0,00000679 BTC
26.62% - -
1.129.684 $
21377727,810 MANA
7,32% Gần đây -
46
0 $
0,00020954 ETH
21.15% - -
2.032 $
39157,891 MANA
0,01% khoảng 1 giờ trước -
47
0 $
0,00021462 ETH
- - -
851.133 $
16159490,166 MANA
5,52% Gần đây -
48
0 $
0,00021633 ETH
- - -
5.045 $
95024,000 MANA
0,03% Gần đây -
49
0 $
0,0758062637264095 BNT
- - -
1.945 $
36296,214 MANA
0,01% Gần đây -
50
0 $
0,0002191859909398 ETH
- - -
1.289 $
23897,262 MANA
0,01% khoảng 3 giờ trước -
51
0 $
3,65 INR
6.49% - -
360 $
6892,000 MANA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
52
0 $
0,0531 USDT
- - -
80 $
1512,920 MANA
0,00% Gần đây
53
0 $
0,0002178766699209 ETH
- - -
78 $
1463,000 MANA
0,00% Gần đây -
54
0 $
0,00000684 BTC
- - -
48 $
897,462 MANA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
55
0 $
0,0001919780570486 ETH
36.02% 152 $ 61 $
0 $
0,000 MANA
0,00% khoảng 2 giờ trước -
56
0 $
0,0002174061098095 WETH
2.02% 7.116 $ 7.852 $
329 $
6197,679 MANA
khoảng 4 giờ trước
57
0 $
0,053036 USDT
2.06% 14 $ 76 $
404 $
7600,506 MANA
5 ngày trước
58
0 $
0,00023236 ETH
7.09% 302 $ 7 $
4.649 $
78098,000 MANA
1 ngày trước
59
0 $
0,00000759 BTC
7.35% 215 $ 63 $
4.194 $
69722,000 MANA
1 ngày trước
60
0 $
0,406438 UQC
2.67% 1 $ 3 $
96 $
1840,173 MANA
5 ngày trước
61
0 $
0,00000573 BTC
26.44% - -
36 $
795,000 MANA
khoảng 16 giờ trước -
62
0 $
0,00022337 ETH
12.15% - -
52 $
926,000 MNA
khoảng 7 giờ trước -
63
0 $
0,00024146 WETH
1.85% - -
211 $
4214,000 MANA
6 ngày trước -
64
0 $
0,00023052 ETH
- - -
21 $
362,532 MANA
khoảng 3 giờ trước -
65
0 $
0,0002303307403 ETH
25.52% - -
1 $
15,000 MANA
khoảng 7 giờ trước -
66
0 $
0,00000895 BTC
3.28% 87 $ 111 $
4.016 $
54225,840 MANA
5 ngày trước
67
0 $
0,00031523 ETH
4.11% 156 $ 812 $
5.993 $
70713,860 MANA
5 ngày trước
68
0 $
0 ETH
38.32% - -
0 $
0,000 MANA
1 ngày trước -
69
0 $
0,00000702 BTC
- - -
0 $
0,000 MANA
khoảng 11 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale