Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 180.093.165.648 $ 0,56%
Lưu lượng 24 giờ: 36.597.289.971 $
Ưu thế:
BTC 51,4%
ETH 10,1%
XRP 7,72%
decentraland  (MANA)
Decentraland (MANA)
$0,05803313 3,4%
0,00033626 ETH 2,8%
Giá trị vốn hóa thị trường
$76.661.876
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.932.220
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05524629 / $0,05829351
Nguồn cung khả dụng
1.319.448.122 / 2.644.403.342
MANA
USD

Sàn giao dịch Decentraland

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,0572 USDT
0.35%
3.389.300 $
59113904,030 MANA
48,89% Gần đây
2
0 $
0,00001092 BTC
0.09%
882.397 $
15407525,401 MANA
12,72% Gần đây
3
0 $
0,00001094 BTC
0.64%
668.913 $
11658543,210 MANA
9,64% Gần đây
4
0 $
0,00001294 BTC
49.67%
522.567 $
7698037,140 MANA
7,53% Gần đây
5
0 $
0,00033154 ETH
0.74%
255.067 $
4450630,000 MANA
3,68% Gần đây
6
0 $
66,2 KRW
-
204.211 $
3506438,209 MANA
2,94% Gần đây
7
0 $
0,00001092 BTC
0.27%
149.778 $
2615265,286 MANA
2,16% Gần đây
8
0 $
0,00033114 ETH
0.79%
127.259 $
2225243,121 MANA
1,83% Gần đây
9
0 $
0,0572 USDT
-
85.424 $
1488067,520 MANA
1,23% Gần đây
10
0 $
0,00001094 BTC
0.73%
82.089 $
1431934,597 MANA
1,18% Gần đây
11
0 $
0,00001094 BTC
-
82.158 $
1431934,597 MANA
1,18% Gần đây
12
0 $
0,000331 ETH
0.6%
78.329 $
1370541,550 MANA
1,13% Gần đây
13
ZB ZB
0 $
0,3938 QC
0.2%
56.481 $
985185,200 MANA
0,81% Gần đây
14
0 $
0,00033176 ETH
0.26%
52.048 $
908409,975 MANA
0,75% Gần đây
15
0 $
0,0565 USDT
1.05%
49.572 $
874318,434 MANA
0,71% Gần đây
16
0 $
0,00001087 BTC
1.18%
46.114 $
807489,000 MANA
0,66% Gần đây
17
EXX EXX
0 $
0,000011 BTC
38.46%
44.236 $
767431,190 MANA
0,64% Gần đây
18
0 $
0,00032995 ETH
0.85%
36.483 $
637616,000 MANA
0,52% Gần đây
19
0 $
0,000331 ETH
-
27.099 $
473470,100 MANA
0,39% Gần đây
20
0 $
0,00001088 BTC
0.09%
15.536 $
271841,464 MANA
0,22% Gần đây
21
0 $
1,07 MXN
1.87%
13.430 $
236161,856 MANA
0,19% Gần đây
22
0 $
0,00001082 BTC
1.9%
10.002 $
176414,000 MANA
0,14% Gần đây
23
0 $
0,00032923 ETH
1.14%
9.370 $
164825,000 MANA
0,14% Gần đây
24
0 $
0,057278 USDC
0.18%
8.958 $
156345,000 MANA
0,13% Gần đây
25
ZB ZB
0 $
0,00001085 BTC
0.46%
7.650 $
134385,800 MANA
0,11% khoảng 2 giờ trước
26
0 $
0,0003317 ETH
-
6.302 $
109907,000 MANA
0,09% Gần đây
27
ZB ZB
0 $
0,055876 USDT
0.1%
5.696 $
101675,100 MANA
0,08% khoảng 3 giờ trước
28
0 $
0,057 USDT
1.25%
5.591 $
97623,414 MANA
0,08% Gần đây
29
0 $
0,0570163 USD
0.54%
4.891 $
85776,000 MANA
0,07% Gần đây
30
0 $
0,0000109071 BTC
0.14%
4.646 $
81198,000 MANA
0,07% Gần đây
31
0 $
0,0000108 BTC
18.9%
4.617 $
81290,960 MANA
0,07% Gần đây
32
0 $
0,0003300450794941 ETH
-
4.010 $
70281,443 MANA
0,06% Gần đây
33
0 $
0,00038791 ETH
17.49%
2.714 $
40418,893 MANA
0,04% khoảng 2 giờ trước
34
0 $
0,00001088 BTC
26.49%
2.045 $
35822,000 MANA
0,03% Gần đây
35
0 $
0,00033 ETH
0.51%
1.760 $
30802,013 MANA
0,03% Gần đây
36
0 $
0,00033016 ETH
0.85%
1.455 $
25530,163 MANA
0,02% Gần đây
37
0 $
0,00033016 ETH
-
1.456 $
25530,163 MANA
0,02% Gần đây
38
0 $
0,0003306 ETH
-
1.446 $
25251,421 MANA
0,02% Gần đây
39
0 $
0,00001084 BTC
-
1.046 $
18342,027 MANA
0,02% Gần đây
40
0 $
0,0807410463453896 BNT
-
1.032 $
18049,227 MANA
0,01% Gần đây
41
0 $
0,00033109 ETH
1.14%
849 $
14808,000 MNA
0,01% Gần đây
42
0 $
0,00001092 BTC
1.01%
785 $
13705,317 MANA
0,01% Gần đây
43
0 $
0,00033156 ETH
-
717 $
12529,382 MANA
0,01% Gần đây
44
0 $
1,74 THB
3.33%
719 $
13135,690 MANA
0,01% Gần đây
45
0 $
0,00001105 BTC
-
353 $
6082,092 MANA
0,01% khoảng 2 giờ trước
46
0 $
0,00033405 ETH
-
224 $
3872,117 MANA
0,00% Gần đây
47
0 $
0,0000108 BTC
0.92%
173 $
3037,550 MNA
0,00% Gần đây
48
0 $
0,00001085 BTC
7.38%
133 $
2341,867 MANA
0,00% Gần đây
49
0 $
0,000327671 ETH
1.3%
51 $
901,000 MANA
0,00% Gần đây
50
0 $
0,000343 ETH
36.28%
2 $
34,560 MANA
0,00% khoảng 2 giờ trước
51
0 $
0,0002033696 ETH
40.8%
16.468 $
468861,480 MANA
0,24% Gần đây
52
0 $
0,057 USDT
-
231 $
4049,560 MANA
0,00% Gần đây
53
0 $
0,001 ETH
60.0%
0 $
0,000 MANA
0,00% Gần đây
54
0 $
0 BTC
-
0 $
0,000 MANA
0,00% Gần đây
55
0 $
0,000323 ETH
16.26%
0 $
0,000 MANA
0,00% khoảng 2 giờ trước
56
0 $
49 DOGE
69.39%
0 $
0,000 MANA
0,00% Gần đây
57
0 $
0,057647 USD
3.14%
773 $
13408,997 MNA
khoảng 3 giờ trước
58
0 $
0,000329 ETH
2.11%
99 $
1748,176 MANA
khoảng 4 giờ trước
59
0 $
0,0003799620000002 ETH
-
82 $
1250,525 MANA
khoảng 11 giờ trước
60
0 $
0,0003220990344744 ETH
-
11 $
200,000 MANA
khoảng 16 giờ trước
61
0 $
0,0003422533320333 WETH
-
0 $
0,000 MANA
1 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale