🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
decentralized machine learning protocol  (DML)
Decentralized Machine Learning Protocol (DML)
RM0,00169168 8.5%
0,00000250 ETH 0.1%
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
RM43.415
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
RM0,00153317 / RM0,00168265
Cung lưu thông
? / 272.937.007
DML
MYR

Decentralized Machine Learning Protocol - Malaysian Ringgit Biểu đồ (DML/MYR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Decentralized Machine Learning Protocol sang MYR cho ngày hôm nay là RM0,00169168. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là RM43.415

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.9%
8.5%
4.3%
6.5%
-47.8%
-91.2%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android