Tiền ảo: 4644
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.944.708.619 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 57.529.611.883 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,8%
XRP 6,74%
decred  (DCR)
Decred (DCR)
$29,53 2,7%
0,00372986 BTC 1,8%
3.768 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$289.804.854
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.092.805
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$28,25 / $29,97
Nguồn cung khả dụng
9.812.296 / 21.000.000
DCR
USD

Sàn giao dịch Decred

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
XT XT
29 $
207,0343 SXC
0.22% 29.939 $ 14.133 $
6.416.321 $
217919,136 DCR
37,57% Gần đây
2
29 $
0,0037061 BTC
0.31% 12.778 $ 91.381 $
43.311 $
1475,826 DCR
0,25% Gần đây
3
XT XT
30 $
0,00373274 BTC
0.22% 39.785 $ 30.952 $
445.168 $
15072,752 DCR
2,61% Gần đây
4
XT XT
30 $
29,4942 USDT
0.96% 25.547 $ 18.816 $
531.261 $
17970,540 DCR
3,11% Gần đây
5
29 $
0,003726 BTC
0.27% 16.224 $ 33.540 $
379.354 $
12865,554 DCR
2,22% Gần đây
6
30 $
0,00373741 BTC
0.97% 9.044 $ 18.784 $
52.183 $
1764,406 DCR
0,31% Gần đây
7
30 $
0,00372666 BTC
0.04% 906 $ 908 $
311.597 $
10559,197 DCR
1,82% Gần đây
8
29 $
0,00372 BTC
0.43% 3.823 $ 14.094 $
87.358 $
2967,932 DCR
0,51% Gần đây
9
29 $
0,116731 ETH
1.46% 22.621 $ 2.155 $
2 $
0,065 DCR
0,00% khoảng 3 giờ trước
10
29 $
29,3126 USDT
0.37% 5.818 $ 5.704 $
159.236 $
5425,248 DCR
0,93% Gần đây
11
30 $
0,00374059 BTC
1.07% 9.486 $ 9.212 $
68.361 $
2313,096 DCR
0,40% Gần đây
12
30 $
0,937 BNB
0.53% 330 $ 16.213 $
39.367 $
1330,885 DCR
0,23% Gần đây
13
30 $
0,00374059 BTC
1.16% 7.778 $ 6.609 $
68.361 $
2313,096 DCR
0,40% Gần đây
14
29 $
29,4 USD
1.3% 15.004 $ 2.148 $
62 $
2,102 DCR
0,00% Gần đây
15
30 $
0,116296 ETH
0.71% 3.993 $ 10.146 $
9.165 $
310,275 DCR
0,05% Gần đây
16
29 $
29,35908094 USDT
1.53% 4.133 $ 3.863 $
303 $
10,316 DCR
0,00% Gần đây
17
29 $
29,35908094 USDT
1.53% 4.081 $ 3.865 $
303 $
10,316 DCR
0,00% Gần đây
18
30 $
35430 KRW
1.02% 2.632 $ 1.141 $
47.927 $
1613,340 DCR
0,28% Gần đây
19
29 $
0,117 ETH
2.54% 170 $ 5.354 $
235 $
7,991 DCR
0,00% khoảng 2 giờ trước
20
29 $
29,417 USDT
1.31% 2.161 $ 1.846 $
13.064 $
444,192 DCR
0,08% khoảng 1 giờ trước
21
29 $
0,00372 BTC
0.27% 440 $ 2.772 $
6.100 $
207,626 DCR
0,04% Gần đây
22
29 $
0,00372 BTC
0.27% 440 $ 2.028 $
13.564 $
461,369 DCR
0,08% Gần đây
23
30 $
0,07097227 BCH
4.04% 682 $ 546 $
27.589 $
930,269 DCR
0,16% Gần đây
24
29 $
0,00370534 BTC
1.69% 698 $ 395 $
5.041 $
171,933 DCR
0,03% Gần đây
25
30 $
0,1169074 ETH
2.11% 1.066 $ 41 $
2.579 $
86,913 DCR
0,02% Gần đây
26
29 $
29,05 USDT
1.48% 135 $ 533 $
2.099 $
72,230 DCR
0,01% Gần đây
27
29 $
0,003728 BTC
2.74% 718 $ 2.313 $
117.851 $
3995,348 DCR
0,69% Gần đây
28
29 $
0,003704 BTC
24.93% 37 $ 1.967 $
2.450 $
83,757 DCR
0,01% khoảng 3 giờ trước
29
29 $
29,18940399 USDT
2.1% 449 $ 85 $
354.366 $
12114,941 DCR
2,07% Gần đây
30
29 $
0,116 ETH
9.02% 29 $ 423 $
231.990 $
7932,753 DCR
1,36% Gần đây
31
30 $
0,00374 BTC
5.47% 4 $ 0 $
6.664.615 $
225620,890 DCR
39,09% Gần đây
32
29 $
29,41 USDT
5.5% 27 $ 4 $
349.379 $
11851,044 DCR
2,05% khoảng 1 giờ trước
33
30 $
207,656 CNYT
1.82% - -
600.151 $
20325,691 DCR
3,52% Gần đây -
34
30 $
0,1163 ETH
13.73% - -
275 $
9,320 DCR
0,00% Gần đây -
35
30 $
121 BRL
7.81% - -
262 $
8,781 DCR
0,00% Gần đây -
36
29 $
0,0037 BTC
10.26% - -
249 $
8,519 DCR
0,00% Gần đây -
37
29 $
29 USDC
12.5% - -
151 $
5,240 DCR
0,00% Gần đây -
38
FEX FEX
29 $
0,003724 BTC
78.52% - -
14.140 $
480,450 DCR
0,08% khoảng 1 giờ trước -
39
31 $
0,00386087 BTC
22.66% - -
273 $
8,958 DCR
0,00% Gần đây -
40
29 $
28,88 USDT
- - -
0 $
0,000 DCR
0,00% khoảng 1 giờ trước
41
29 $
9720,527063 DOGE
4.83% - -
0 $
0,010 DCR
khoảng 4 giờ trước -
42
29 $
20,6 OKB
17.02% 50 $ 109 $
0 $
0,000 DCR
1 ngày trước -
43
29 $
0,00399749 BTC
17.71% 22 $ 0 $
0 $
0,000 DCR
4 ngày trước -
44
0 $
0 ETH
4.65% - -
0 $
0,000 DCR
khoảng 4 giờ trước -
45
0 $
0 BTC
-0.36% - -
0 $
0,000 DCR
khoảng 5 giờ trước -
46
0 $
0 USD
48.3% - -
0 $
0,000 DCR
4 ngày trước -
47
25 $
0,09968642 ETH
50.16% - -
15 $
0,586 DCR
khoảng 4 giờ trước -
48
28 $
28,30488083 USDT
8.94% - -
0 $
0,000 DCR
khoảng 19 giờ trước -
49
27 $
0,00340003 BTC
0.0% - -
0 $
0,000 DCR
khoảng 3 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale