Tiền ảo: 5523
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.443.363.112 $ 0,72%
Lưu lượng 24 giờ: 49.533.314.358 $
Ưu thế:
BTC 68,0%
ETH 7,62%
XRP 4,36%
deepbrain chain  (DBC)
DeepBrain Chain (DBC)
$0,00226317 6,3%
0,00000023 BTC 5,7%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.212.886
KL giao dịch trong 24 giờ
$256.112
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00209197 / $0,00233455
Circulating Supply
3.200.000.000 / 10.000.000.000
DBC
USD

Sàn giao dịch DeepBrain Chain

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0000002243 BTC
0.85% 1.366 $ 3.079 $
149.724 $
66391542,605 DBC
58,46% Gần đây
2
0 $
0,0000002249 BTC
0.27% 276 $ 917 $
36.168 $
15993576,924 DBC
14,12% Gần đây
3
0 $
0,00001192 ETH
1.62% 81 $ 3.328 $
71 $
31669,540 DBC
0,03% Gần đây
4
0 $
0,00001192 ETH
1.65% 440 $ 661 $
14.629 $
6527670,950 DBC
5,71% Gần đây
5
0 $
0,002279 USDT
2.32% 1.262 $ 0 $
10.493 $
4581436,407 DBC
4,09% Gần đây
6
0 $
0,0000002243 BTC
1.02% 67 $ 705 $
577 $
255702,180 DBC
0,23% Gần đây
7
0 $
0,0000121 ETH
0.83% 7 $ 9 $
754 $
327121,408 DBC
0,29% Gần đây
8
0 $
0,000231 NEO
0.86% 17 $ 23 $
532 $
234051,769 DBC
0,21% Gần đây
9
0 $
0,00001184 ETH
8.16% 0 $ 623 $
114 $
50587,687 DBC
0,04% Gần đây
10
0 $
0,00001216 ETH
3.58% 11 $ 0 $
43.437 $
18782525,871 DBC
16,81% Gần đây
11
0 $
0,0000002 BTC
12.5% 0 $ 630 $
3 $
1336,544 DBC
0,00% khoảng 2 giờ trước
12
0 $
0,000229 NEO
3.06% 0 $ 0 $
23 $
9789,450 DBC
0,01% khoảng 2 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale