Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.250.291.643 $ 5,0%
Lưu lượng 24 giờ: 69.066.590.878 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,2%
XRP 6,20%
deepcloud ai  (DEEP)
DeepCloud AI (DEEP)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 200.000.000
DEEP
USD

DeepCloud AI (Tiện ích)

Widgets