🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
diligence  (IRA)
Diligence (IRA)
$0,00045145 276.8%
0,00000002 BTC 275.5%
0,00000077 ETH 278.4%
44 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3,78
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00011854 / $0,00095051
Cung lưu thông
? / 21.000.000
IRA
USD

Diligence CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-05 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00033516 Fr. N/A
2020-12-04 0,00000000 Fr. 3,39 Fr. 0,00022972 Fr. 0,00033516 Fr.
2020-12-03 0,00000000 Fr. 19,91 Fr. 0,00016105 Fr. 0,00022972 Fr.
2020-12-02 0,00000000 Fr. 35,36 Fr. 0,00010617 Fr. 0,00016105 Fr.
2020-12-01 0,00000000 Fr. 88,47 Fr. 0,00012996 Fr. 0,00010617 Fr.
2020-11-30 0,00000000 Fr. 118,79 Fr. 0,00016849 Fr. 0,00012996 Fr.
2020-11-29 0,00000000 Fr. 1,64 Fr. 0,00032021 Fr. 0,00016849 Fr.
2020-11-28 0,00000000 Fr. 2,80 Fr. 0,00061994 Fr. 0,00032021 Fr.
2020-11-27 0,00000000 Fr. 0,814418 Fr. 0,00015501 Fr. 0,00061994 Fr.
2020-11-26 0,00000000 Fr. 1,82 Fr. 0,00033938 Fr. 0,00015501 Fr.
2020-11-25 0,00000000 Fr. 1,61 Fr. 0,00034772 Fr. 0,00033938 Fr.
2020-11-24 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00016696 Fr. 0,00034772 Fr.
2020-11-23 0,00000000 Fr. 4,14 Fr. 0,00083924 Fr. 0,00016696 Fr.
2020-11-22 0,00000000 Fr. 0,898351 Fr. 0,00017021 Fr. 0,00083924 Fr.
2020-11-21 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00067765 Fr. 0,00017021 Fr.
2020-11-20 0,00000000 Fr. 0,805162 Fr. 0,00016240 Fr. 0,00067765 Fr.
2020-11-19 0,00000000 Fr. 2,47 Fr. 0,00048719 Fr. 0,00016240 Fr.
2020-11-18 0,00000000 Fr. 19,78 Fr. 0,00010067 Fr. 0,00048719 Fr.
2020-11-17 0,00000000 Fr. 10,40 Fr. 0,00023712 Fr. 0,00010067 Fr.
2020-11-16 0,00000000 Fr. 2,23 Fr. 0,00043731 Fr. 0,00023712 Fr.
2020-11-15 0,00000000 Fr. 14,72 Fr. 0,00021239 Fr. 0,00043731 Fr.
2020-11-14 0,00000000 Fr. 5,13 Fr. 0,00010081 Fr. 0,00021239 Fr.
2020-11-13 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00059514 Fr. 0,00010081 Fr.
2020-11-12 0,00000000 Fr. 1,42 Fr. 0,00028874 Fr. 0,00059514 Fr.
2020-11-11 0,00000000 Fr. 2,31 Fr. 0,00042025 Fr. 0,00028874 Fr.
2020-11-10 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00010333 Fr. 0,00042025 Fr.
2020-11-09 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00012752 Fr. 0,00010333 Fr.
2020-11-08 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00011669 Fr. 0,00012752 Fr.
2020-11-07 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00012526 Fr. 0,00011669 Fr.
2020-11-06 0,00000000 Fr. 0,00000000 Fr. 0,00012925 Fr. 0,00012526 Fr.
2020-11-05 0,00000000 Fr. 0,642187 Fr. 0,00012833 Fr. 0,00012925 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android