Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003542603000 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-27 11:22:55 UTC (khoảng 8 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-27 0,000000000000 μBTC 996,42 μBTC 0,060000 μBTC N/A
2021-10-26 0,000000000000 μBTC 1.875,12 μBTC 0,060000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-25 0,000000000000 μBTC 234,64 μBTC 0,050000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-24 0,000000000000 μBTC 231,77 μBTC 0,060000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-23 0,000000000000 μBTC 51,00 μBTC 0,060000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-22 0,000000000000 μBTC 2.558,76 μBTC 0,050000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-21 0,000000000000 μBTC 0,00100000 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-20 0,000000000000 μBTC 0,00100000 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-16 0,000000000000 μBTC 4.454,28 μBTC 0,04000000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-15 0,000000000000 μBTC 447,65 μBTC 0,050000 μBTC 0,04000000 μBTC
2021-10-14 0,000000000000 μBTC 447,65 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-12 0,000000000000 μBTC 2.500,00 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-11 0,000000000000 μBTC 72,24 μBTC 0,060000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-10 0,000000000000 μBTC 736,30 μBTC 0,060000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-09 0,000000000000 μBTC 1.250,00 μBTC 0,050000 μBTC 0,060000 μBTC
2021-10-08 0,000000000000 μBTC 1.250,00 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-06 0,000000000000 μBTC 50,01 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-05 0,000000000000 μBTC 157,81 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-04 0,000000000000 μBTC 157,81 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-03 0,000000000000 μBTC 586,64 μBTC 0,080000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-10-02 0,000000000000 μBTC 586,64 μBTC 0,080000 μBTC 0,080000 μBTC
2021-10-01 0,000000000000 μBTC 2.383,60 μBTC 0,050000 μBTC 0,080000 μBTC
2021-09-30 0,000000000000 μBTC 500,00 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-09-29 0,000000000000 μBTC 7,50 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-09-28 0,000000000000 μBTC 7,50 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
2021-09-27 0,000000000000 μBTC 7,50 μBTC 0,050000 μBTC 0,050000 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android