👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,00118377 11.9%
0,00000012 BTC 9.1%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$48.460
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,311331
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00086434 / $0,00193724
Cung lưu thông
40.937.157 / ∞
DLN
USD

Delion (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00006604 BNB N/A
2020-02-22 0,00003506 BNB 0,00006604 BNB
2020-02-21 0,00006055 BNB 0,00003506 BNB
2020-02-20 0,00006041 BNB 0,00006055 BNB
2020-02-19 0,00005492 BNB 0,00006041 BNB
2020-02-18 0,00004950 BNB 0,00005492 BNB
2020-02-17 0,00004646 BNB 0,00004950 BNB
2020-02-16 0,00004947 BNB 0,00004646 BNB
2020-02-15 0,00004319 BNB 0,00004947 BNB
2020-02-14 0,00004065 BNB 0,00004319 BNB
2020-02-13 0,00004314 BNB 0,00004065 BNB
2020-02-12 0,00003197 BNB 0,00004314 BNB
2020-02-11 0,00003903 BNB 0,00003197 BNB
2020-02-10 0,00003807 BNB 0,00003903 BNB
2020-02-09 0,00005162 BNB 0,00003807 BNB
2020-02-08 0,00006646 BNB 0,00005162 BNB
2020-02-07 0,00005673 BNB 0,00006646 BNB
2020-02-06 0,00005498 BNB 0,00005673 BNB
2020-02-05 0,00005053 BNB 0,00005498 BNB
2020-02-04 0,00005527 BNB 0,00005053 BNB
2020-02-03 0,00005570 BNB 0,00005527 BNB
2020-02-02 0,00004124 BNB 0,00005570 BNB
2020-02-01 0,00004127 BNB 0,00004124 BNB
2020-01-31 0,00006642 BNB 0,00004127 BNB
2020-01-30 0,00004691 BNB 0,00006642 BNB
2020-01-29 0,00005723 BNB 0,00004691 BNB
2020-01-28 0,00004534 BNB 0,00005723 BNB
2020-01-27 0,00004437 BNB 0,00004534 BNB
2020-01-26 0,00003943 BNB 0,00004437 BNB
2020-01-25 0,00003961 BNB 0,00003943 BNB
2020-01-24 0,00003949 BNB 0,00003961 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android