Rank #N/A
101 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,002117519378 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-28 01:30:53 UTC (1 ngày trước)
101 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-29 0,000000000000 kr. 2,02 kr. 0,01347328 kr. N/A
2021-09-28 0,000000000000 kr. 2,04 kr. 0,01361641 kr. 0,01347328 kr.
2021-09-27 0,000000000000 kr. 2,04 kr. 0,01361641 kr. 0,01361641 kr.
2021-09-26 0,000000000000 kr. 56,28 kr. 0,01356751 kr. 0,01361641 kr.
2021-09-25 0,000000000000 kr. 29,69 kr. 0,01910819 kr. 0,01356751 kr.
2021-09-24 0,000000000000 kr. 29,69 kr. 0,01910819 kr. 0,01910819 kr.
2021-09-22 1.078.332 kr. 30,22 kr. 0,01349123 kr. 0,01910819 kr.
2021-09-21 1.078.095 kr. 247,21 kr. 0,01388391 kr. 0,01349123 kr.
2021-09-20 940.701 kr. 328,74 kr. 0,02112019 kr. 0,01388391 kr.
2021-09-19 1.903.485 kr. 19,63 kr. 0,02453719 kr. 0,02112019 kr.
2021-09-18 940.543 kr. 280,32 kr. 0,02423845 kr. 0,02453719 kr.
2021-09-17 940.543 kr. 280,32 kr. 0,02423845 kr. 0,02423845 kr.
2021-09-16 1.139.584 kr. 21,81 kr. 0,02422701 kr. 0,02423845 kr.
2021-09-15 1.103.752 kr. 43,77 kr. 0,01472342 kr. 0,02422701 kr.
2021-09-14 1.133.461 kr. 0,00042097 kr. 0,01403244 kr. 0,01472342 kr.
2021-09-13 1.133.461 kr. 0,00042097 kr. 0,01403244 kr. 0,01403244 kr.
2021-09-11 1.807.194 kr. 18,75 kr. 0,02343174 kr. 0,01403244 kr.
2021-09-10 1.807.194 kr. 18,75 kr. 0,02343174 kr. 0,02343174 kr.
2021-09-09 1.818.842 kr. 21,69 kr. 0,01444092 kr. 0,02343174 kr.
2021-09-08 2.032.267 kr. 25,46 kr. 0,02546074 kr. 0,01444092 kr.
2021-09-07 1.990.978 kr. 142,28 kr. 0,01297905 kr. 0,02546074 kr.
2021-09-06 1.922.314 kr. 2.542,52 kr. 0,02500487 kr. 0,01297905 kr.
2021-09-05 1.440.888 kr. 3.313,47 kr. 0,02497636 kr. 0,02500487 kr.
2021-09-04 1.440.888 kr. 3.313,47 kr. 0,02497636 kr. 0,02497636 kr.
2021-09-03 1.411.370 kr. 20,56 kr. 0,01868722 kr. 0,02497636 kr.
2021-09-02 913.388 kr. 1.859,76 kr. 0,01839521 kr. 0,01868722 kr.
2021-09-01 1.160.337 kr. 21,93 kr. 0,01486890 kr. 0,01839521 kr.
2021-08-31 1.173.101 kr. 152,95 kr. 0,01514351 kr. 0,01486890 kr.
2021-08-30 1.173.101 kr. 152,95 kr. 0,01514351 kr. 0,01514351 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android