👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,00101202 -16.8%
0,00000010 BTC -16.7%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$41.213
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,220620
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00070743 / $0,00172956
Cung lưu thông
40.696.668 / ∞
DLN
USD

Delion (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,00912996 kr. N/A
2020-02-18 0,00802032 kr. 0,00912996 kr.
2020-02-17 0,00755437 kr. 0,00802032 kr.
2020-02-16 0,00818152 kr. 0,00755437 kr.
2020-02-15 0,00780445 kr. 0,00818152 kr.
2020-02-14 0,00711883 kr. 0,00780445 kr.
2020-02-13 0,00782193 kr. 0,00711883 kr.
2020-02-12 0,00560856 kr. 0,00782193 kr.
2020-02-11 0,00676249 kr. 0,00560856 kr.
2020-02-10 0,00621407 kr. 0,00676249 kr.
2020-02-09 0,00768140 kr. 0,00621407 kr.
2020-02-08 0,01003926 kr. 0,00768140 kr.
2020-02-07 0,00794831 kr. 0,01003926 kr.
2020-02-06 0,00720381 kr. 0,00794831 kr.
2020-02-05 0,00620215 kr. 0,00720381 kr.
2020-02-04 0,00689893 kr. 0,00620215 kr.
2020-02-03 0,00691771 kr. 0,00689893 kr.
2020-02-02 0,00503309 kr. 0,00691771 kr.
2020-02-01 0,00502444 kr. 0,00503309 kr.
2020-01-31 0,00837435 kr. 0,00502444 kr.
2020-01-30 0,00567760 kr. 0,00837435 kr.
2020-01-29 0,00695807 kr. 0,00567760 kr.
2020-01-28 0,00542509 kr. 0,00695807 kr.
2020-01-27 0,00522712 kr. 0,00542509 kr.
2020-01-26 0,00453327 kr. 0,00522712 kr.
2020-01-25 0,00457854 kr. 0,00453327 kr.
2020-01-24 0,00452557 kr. 0,00457854 kr.
2020-01-23 0,00758342 kr. 0,00452557 kr.
2020-01-22 0,00470195 kr. 0,00758342 kr.
2020-01-21 0,00697297 kr. 0,00470195 kr.
2020-01-20 0,00468380 kr. 0,00697297 kr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android