Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003335956142 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-20 16:49:25 UTC (khoảng 10 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-21 0,000000000000 Ft 0,02074384 Ft 1,04 Ft N/A
2021-10-16 0,000000000000 Ft 84.893 Ft 0,762348 Ft 1,04 Ft
2021-10-15 0,000000000000 Ft 8.017,44 Ft 0,895503 Ft 0,762348 Ft
2021-10-14 0,000000000000 Ft 8.017,44 Ft 0,895503 Ft 0,895503 Ft
2021-10-12 0,000000000000 Ft 44.153 Ft 0,883065 Ft 0,895503 Ft
2021-10-11 0,000000000000 Ft 1.242,93 Ft 1,03 Ft 0,883065 Ft
2021-10-10 0,000000000000 Ft 12.641,72 Ft 1,03 Ft 1,03 Ft
2021-10-09 0,000000000000 Ft 21.056 Ft 0,842242 Ft 1,03 Ft
2021-10-08 0,000000000000 Ft 21.056 Ft 0,842242 Ft 0,842242 Ft
2021-10-06 0,000000000000 Ft 759,27 Ft 0,759136 Ft 0,842242 Ft
2021-10-05 0,000000000000 Ft 2.388,57 Ft 0,756793 Ft 0,759136 Ft
2021-10-04 0,000000000000 Ft 2.388,57 Ft 0,756793 Ft 0,756793 Ft
2021-10-03 0,000000000000 Ft 8.656,46 Ft 1,18 Ft 0,756793 Ft
2021-10-02 0,000000000000 Ft 8.670,51 Ft 1,18 Ft 1,18 Ft
2021-10-01 0,000000000000 Ft 32.368 Ft 0,678971 Ft 1,18 Ft
2021-09-30 0,000000000000 Ft 6.482,93 Ft 0,648293 Ft 0,678971 Ft
2021-09-29 0,000000000000 Ft 97,30 Ft 0,648673 Ft 0,648293 Ft
2021-09-28 0,000000000000 Ft 98,33 Ft 0,655543 Ft 0,648673 Ft
2021-09-27 0,000000000000 Ft 98,33 Ft 0,655543 Ft 0,655543 Ft
2021-09-26 0,000000000000 Ft 2.700,92 Ft 0,651159 Ft 0,655543 Ft
2021-09-25 0,000000000000 Ft 1.425,01 Ft 0,917079 Ft 0,651159 Ft
2021-09-24 0,000000000000 Ft 1.425,01 Ft 0,917079 Ft 0,917079 Ft
2021-09-22 51.354.344 Ft 1.438,15 Ft 0,642030 Ft 0,917079 Ft
2021-09-21 51.343.051 Ft 11.772,87 Ft 0,661205 Ft 0,642030 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android