Rank #2502
98 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003847430764 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-15 19:11:58 UTC (1 ngày trước)
98 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường $298.013
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông 77.457.786
Total Supply
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-16 2.580.219.830 Rp 49.331 Rp 54,80 Rp N/A
2021-09-15 2.500.082.593 Rp 99.114 Rp 33,34 Rp 54,80 Rp
2021-09-14 2.561.773.058 Rp 0,953020 Rp 31,77 Rp 33,34 Rp
2021-09-13 2.561.773.058 Rp 0,953020 Rp 31,77 Rp 31,77 Rp
2021-09-11 4.086.580.343 Rp 42.396 Rp 52,99 Rp 31,77 Rp
2021-09-10 4.086.580.343 Rp 42.396 Rp 52,99 Rp 52,99 Rp
2021-09-09 4.130.589.862 Rp 49.201 Rp 32,76 Rp 52,99 Rp
2021-09-08 4.609.333.071 Rp 57.812 Rp 57,80 Rp 32,76 Rp
2021-09-07 4.536.167.070 Rp 323.162 Rp 29,48 Rp 57,80 Rp
2021-09-06 4.376.403.649 Rp 5.788.389 Rp 56,93 Rp 29,48 Rp
2021-09-05 3.280.372.372 Rp 7.543.553 Rp 56,86 Rp 56,93 Rp
2021-09-04 3.280.372.372 Rp 7.543.553 Rp 56,86 Rp 56,86 Rp
2021-09-03 3.199.210.456 Rp 46.719 Rp 42,46 Rp 56,86 Rp
2021-09-02 2.070.976.619 Rp 4.215.594 Rp 41,70 Rp 42,46 Rp
2021-09-01 2.645.155.537 Rp 49.787 Rp 33,75 Rp 41,70 Rp
2021-08-31 2.665.497.393 Rp 348.667 Rp 34,52 Rp 33,75 Rp
2021-08-30 2.665.497.393 Rp 348.667 Rp 34,52 Rp 34,52 Rp
2021-08-29 2.680.689.694 Rp 68.227 Rp 34,81 Rp 34,52 Rp
2021-08-28 2.611.317.983 Rp 104.072 Rp 34,16 Rp 34,81 Rp
2021-08-27 3.707.544.941 Rp 1,35 Rp 33,77 Rp 34,16 Rp
2021-08-26 2.755.181.166 Rp 48.539 Rp 48,53 Rp 33,77 Rp
2021-08-25 2.755.181.166 Rp 48.539 Rp 48,53 Rp 48,53 Rp
2021-08-24 2.755.971.927 Rp 3.902.768 Rp 36,10 Rp 48,53 Rp
2021-08-23 2.655.062.605 Rp 2.228.395 Rp 49,34 Rp 36,10 Rp
2021-08-22 3.801.419.620 Rp 14.524.840 Rp 42,74 Rp 49,34 Rp
2021-08-21 3.801.419.620 Rp 14.524.840 Rp 42,74 Rp 42,74 Rp
2021-08-20 3.429.909.170 Rp 3.009.049 Rp 57,47 Rp 42,74 Rp
2021-08-19 4.414.386.160 Rp 67.232 Rp 58,80 Rp 57,47 Rp
2021-08-18 4.551.294.227 Rp 66.438 Rp 58,10 Rp 58,80 Rp
2021-08-17 4.626.201.758 Rp 218.091 Rp 59,92 Rp 58,10 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android