delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,00222357 33.1%
0,00000019 BTC 30.5%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$120.410
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,04357034
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00167036 / $0,00253489
Cung lưu thông
54.151.655 / ∞
DLN
USD

Delion IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-13 18,69 Rp N/A
2020-08-12 18,42 Rp 18,69 Rp
2020-08-11 17,36 Rp 18,42 Rp
2020-08-10 26,15 Rp 17,36 Rp
2020-08-09 25,73 Rp 26,15 Rp
2020-08-08 34,52 Rp 25,73 Rp
2020-08-07 29,08 Rp 34,52 Rp
2020-08-06 25,46 Rp 29,08 Rp
2020-08-05 24,52 Rp 25,46 Rp
2020-08-04 22,98 Rp 24,52 Rp
2020-08-03 25,90 Rp 22,98 Rp
2020-08-02 26,02 Rp 25,90 Rp
2020-08-01 31,55 Rp 26,02 Rp
2020-07-31 27,51 Rp 31,55 Rp
2020-07-30 27,78 Rp 27,51 Rp
2020-07-29 27,04 Rp 27,78 Rp
2020-07-28 26,74 Rp 27,04 Rp
2020-07-27 24,49 Rp 26,74 Rp
2020-07-26 28,28 Rp 24,49 Rp
2020-07-25 25,24 Rp 28,28 Rp
2020-07-24 25,23 Rp 25,24 Rp
2020-07-23 25,01 Rp 25,23 Rp
2020-07-22 40,19 Rp 25,01 Rp
2020-07-21 28,43 Rp 40,19 Rp
2020-07-20 28,28 Rp 28,43 Rp
2020-07-19 29,85 Rp 28,28 Rp
2020-07-18 31,15 Rp 29,85 Rp
2020-07-17 35,81 Rp 31,15 Rp
2020-07-16 39,29 Rp 35,81 Rp
2020-07-15 28,02 Rp 39,29 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android