Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003796875514 22.0%
0,00000006 BTC 20.0%
99 người thích điều này
$0,003111986399
24H Range
$0,003153045804
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $118,66
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-26 0,000000000000 Bs.F 11,88 Bs.F 0,00038018 Bs.F N/A
2021-10-25 0,000000000000 Bs.F 1,42 Bs.F 0,00030250 Bs.F 0,00038018 Bs.F
2021-10-24 0,000000000000 Bs.F 1,43 Bs.F 0,00037033 Bs.F 0,00030250 Bs.F
2021-10-23 0,000000000000 Bs.F 0,310989 Bs.F 0,00036587 Bs.F 0,00037033 Bs.F
2021-10-22 0,000000000000 Bs.F 16,61 Bs.F 0,00032464 Bs.F 0,00036587 Bs.F
2021-10-21 0,000000000000 Bs.F 0,00000668 Bs.F 0,00033403 Bs.F 0,00032464 Bs.F
2021-10-20 0,000000000000 Bs.F 0,00000668 Bs.F 0,00033403 Bs.F 0,00033403 Bs.F
2021-10-16 0,000000000000 Bs.F 27,39 Bs.F 0,00024593 Bs.F 0,00033403 Bs.F
2021-10-15 0,000000000000 Bs.F 2,59 Bs.F 0,00028953 Bs.F 0,00024593 Bs.F
2021-10-14 0,000000000000 Bs.F 2,59 Bs.F 0,00028953 Bs.F 0,00028953 Bs.F
2021-10-12 0,000000000000 Bs.F 14,16 Bs.F 0,00028311 Bs.F 0,00028953 Bs.F
2021-10-11 0,000000000000 Bs.F 0,400898 Bs.F 0,00033297 Bs.F 0,00028311 Bs.F
2021-10-10 0,000000000000 Bs.F 4,07 Bs.F 0,00033144 Bs.F 0,00033297 Bs.F
2021-10-09 0,000000000000 Bs.F 6,79 Bs.F 0,00027178 Bs.F 0,00033144 Bs.F
2021-10-08 0,000000000000 Bs.F 6,79 Bs.F 0,00027178 Bs.F 0,00027178 Bs.F
2021-10-06 0,000000000000 Bs.F 0,247697 Bs.F 0,00024765 Bs.F 0,00027178 Bs.F
2021-10-05 0,000000000000 Bs.F 0,780054 Bs.F 0,00024715 Bs.F 0,00024765 Bs.F
2021-10-04 0,000000000000 Bs.F 0,780054 Bs.F 0,00024715 Bs.F 0,00024715 Bs.F
2021-10-03 0,000000000000 Bs.F 2,81 Bs.F 0,00038344 Bs.F 0,00024715 Bs.F
2021-10-02 0,000000000000 Bs.F 2,82 Bs.F 0,00038431 Bs.F 0,00038344 Bs.F
2021-10-01 0,000000000000 Bs.F 10,45 Bs.F 0,00021910 Bs.F 0,00038431 Bs.F
2021-09-30 0,000000000000 Bs.F 2,09 Bs.F 0,00020932 Bs.F 0,00021910 Bs.F
2021-09-29 0,000000000000 Bs.F 0,03180408 Bs.F 0,00021203 Bs.F 0,00020932 Bs.F
2021-09-28 0,000000000000 Bs.F 0,03216770 Bs.F 0,00021445 Bs.F 0,00021203 Bs.F
2021-09-27 0,000000000000 Bs.F 0,03216770 Bs.F 0,00021445 Bs.F 0,00021445 Bs.F
2021-09-26 0,000000000000 Bs.F 0,888139 Bs.F 0,00021412 Bs.F 0,00021445 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android