Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003153045804 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 11:11:08 UTC (khoảng 10 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 XAU 0,00790964 XAU 0,00000169 XAU N/A
2021-10-24 0,000000000000 XAU 0,00797045 XAU 0,00000206 XAU 0,00000169 XAU
2021-10-23 0,000000000000 XAU 0,00173123 XAU 0,00000204 XAU 0,00000206 XAU
2021-10-22 0,000000000000 XAU 0,092744 XAU 0,00000181 XAU 0,00000204 XAU
2021-10-21 0,000000000000 XAU 0,000000037374 XAU 0,00000187 XAU 0,00000181 XAU
2021-10-20 0,000000000000 XAU 0,000000037374 XAU 0,00000187 XAU 0,00000187 XAU
2021-10-16 0,000000000000 XAU 0,154732 XAU 0,00000139 XAU 0,00000187 XAU
2021-10-15 0,000000000000 XAU 0,01440601 XAU 0,00000161 XAU 0,00000139 XAU
2021-10-14 0,000000000000 XAU 0,01440601 XAU 0,00000161 XAU 0,00000161 XAU
2021-10-12 0,000000000000 XAU 0,080510 XAU 0,00000161 XAU 0,00000161 XAU
2021-10-11 0,000000000000 XAU 0,00227823 XAU 0,00000189 XAU 0,00000161 XAU
2021-10-10 0,000000000000 XAU 0,02311962 XAU 0,00000188 XAU 0,00000189 XAU
2021-10-09 0,000000000000 XAU 0,03859309 XAU 0,00000154 XAU 0,00000188 XAU
2021-10-08 0,000000000000 XAU 0,03859309 XAU 0,00000154 XAU 0,00000154 XAU
2021-10-06 0,000000000000 XAU 0,00140470 XAU 0,00000140 XAU 0,00000154 XAU
2021-10-05 0,000000000000 XAU 0,00440672 XAU 0,00000140 XAU 0,00000140 XAU
2021-10-04 0,000000000000 XAU 0,00440672 XAU 0,00000140 XAU 0,00000140 XAU
2021-10-03 0,000000000000 XAU 0,01594577 XAU 0,00000217 XAU 0,00000140 XAU
2021-10-02 0,000000000000 XAU 0,01601145 XAU 0,00000218 XAU 0,00000217 XAU
2021-10-01 0,000000000000 XAU 0,059371 XAU 0,00000125 XAU 0,00000218 XAU
2021-09-30 0,000000000000 XAU 0,01210311 XAU 0,00000121 XAU 0,00000125 XAU
2021-09-29 0,000000000000 XAU 0,00018152 XAU 0,00000121 XAU 0,00000121 XAU
2021-09-28 0,000000000000 XAU 0,00018355 XAU 0,00000122 XAU 0,00000121 XAU
2021-09-27 0,000000000000 XAU 0,00018355 XAU 0,00000122 XAU 0,00000122 XAU
2021-09-26 0,000000000000 XAU 0,00506903 XAU 0,00000122 XAU 0,00000122 XAU
2021-09-25 0,000000000000 XAU 0,00267443 XAU 0,00000172 XAU 0,00000122 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android