Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003153045804 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 11:11:08 UTC (khoảng 9 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 XDR 10,02 XDR 0,00213442 XDR N/A
2021-10-24 0,000000000000 XDR 10,09 XDR 0,00261327 XDR 0,00213442 XDR
2021-10-23 0,000000000000 XDR 2,20 XDR 0,00258500 XDR 0,00261327 XDR
2021-10-22 0,000000000000 XDR 117,60 XDR 0,00229793 XDR 0,00258500 XDR
2021-10-21 0,000000000000 XDR 0,00004729 XDR 0,00236438 XDR 0,00229793 XDR
2021-10-20 0,000000000000 XDR 0,00004729 XDR 0,00236438 XDR 0,00236438 XDR
2021-10-16 0,000000000000 XDR 194,03 XDR 0,00174240 XDR 0,00236438 XDR
2021-10-15 0,000000000000 XDR 18,32 XDR 0,00204629 XDR 0,00174240 XDR
2021-10-14 0,000000000000 XDR 18,32 XDR 0,00204629 XDR 0,00204629 XDR
2021-10-12 0,000000000000 XDR 100,15 XDR 0,00200306 XDR 0,00204629 XDR
2021-10-11 0,000000000000 XDR 2,84 XDR 0,00235639 XDR 0,00200306 XDR
2021-10-10 0,000000000000 XDR 28,78 XDR 0,00234553 XDR 0,00235639 XDR
2021-10-09 0,000000000000 XDR 48,02 XDR 0,00192079 XDR 0,00234553 XDR
2021-10-08 0,000000000000 XDR 48,02 XDR 0,00192079 XDR 0,00192079 XDR
2021-10-06 0,000000000000 XDR 1,75 XDR 0,00175111 XDR 0,00192079 XDR
2021-10-05 0,000000000000 XDR 5,52 XDR 0,00174757 XDR 0,00175111 XDR
2021-10-04 0,000000000000 XDR 5,52 XDR 0,00174757 XDR 0,00174757 XDR
2021-10-03 0,000000000000 XDR 19,88 XDR 0,00271149 XDR 0,00174757 XDR
2021-10-02 0,000000000000 XDR 19,93 XDR 0,00271767 XDR 0,00271149 XDR
2021-10-01 0,000000000000 XDR 74,05 XDR 0,00155333 XDR 0,00271767 XDR
2021-09-30 0,000000000000 XDR 14,77 XDR 0,00147676 XDR 0,00155333 XDR
2021-09-29 0,000000000000 XDR 0,224110 XDR 0,00149407 XDR 0,00147676 XDR
2021-09-28 0,000000000000 XDR 0,226672 XDR 0,00151115 XDR 0,00149407 XDR
2021-09-27 0,000000000000 XDR 0,226672 XDR 0,00151115 XDR 0,00151115 XDR
2021-09-26 0,000000000000 XDR 6,24 XDR 0,00150480 XDR 0,00151115 XDR
2021-09-25 0,000000000000 XDR 3,29 XDR 0,00211933 XDR 0,00150480 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android