Rank #N/A
101 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,002117519378 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-28 01:30:53 UTC (1 ngày trước)
101 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-29 0,000000000000 XRP 0,34190156 XRP 0,00227934 XRP N/A
2021-09-28 0,000000000000 XRP 0,34705146 XRP 0,00231368 XRP 0,00227934 XRP
2021-09-27 0,000000000000 XRP 0,34705146 XRP 0,00231368 XRP 0,00231368 XRP
2021-09-26 0,000000000000 XRP 9,367133 XRP 0,00225831 XRP 0,00231368 XRP
2021-09-25 0,000000000000 XRP 4,900836 XRP 0,00315398 XRP 0,00225831 XRP
2021-09-24 0,000000000000 XRP 4,900836 XRP 0,00315398 XRP 0,00315398 XRP
2021-09-22 183.275 XRP 5,068344 XRP 0,00226265 XRP 0,00315398 XRP
2021-09-21 183.235 XRP 42,015451 XRP 0,00235973 XRP 0,00226265 XRP
2021-09-20 138.701 XRP 48,601303 XRP 0,00312244 XRP 0,00235973 XRP
2021-09-19 276.768 XRP 2,866211 XRP 0,00358208 XRP 0,00312244 XRP
2021-09-18 135.981 XRP 41,078384 XRP 0,00355191 XRP 0,00358208 XRP
2021-09-17 135.981 XRP 41,078384 XRP 0,00355191 XRP 0,00355191 XRP
2021-09-16 168.131 XRP 3,076101 XRP 0,00341735 XRP 0,00355191 XRP
2021-09-15 163.481 XRP 6,458422 XRP 0,00217225 XRP 0,00341735 XRP
2021-09-14 160.245 XRP 0,00006315 XRP 0,00210499 XRP 0,00217225 XRP
2021-09-13 160.245 XRP 0,00006315 XRP 0,00210499 XRP 0,00210499 XRP
2021-09-11 254.019 XRP 2,635320 XRP 0,00329356 XRP 0,00210499 XRP
2021-09-10 254.019 XRP 2,635320 XRP 0,00329356 XRP 0,00329356 XRP
2021-09-09 255.330 XRP 3,209778 XRP 0,00213696 XRP 0,00329356 XRP
2021-09-08 235.852 XRP 3,167232 XRP 0,00316678 XRP 0,00213696 XRP
2021-09-07 240.982 XRP 17,100205 XRP 0,00155995 XRP 0,00316678 XRP
2021-09-06 245.616 XRP 324,861 XRP 0,00319490 XRP 0,00155995 XRP
2021-09-05 181.975 XRP 423,027 XRP 0,00318870 XRP 0,00319490 XRP
2021-09-04 181.975 XRP 423,027 XRP 0,00318870 XRP 0,00318870 XRP
2021-09-03 185.307 XRP 2,618337 XRP 0,00237987 XRP 0,00318870 XRP
2021-09-02 121.280 XRP 244,179 XRP 0,00241521 XRP 0,00237987 XRP
2021-09-01 162.618 XRP 3,089674 XRP 0,00209469 XRP 0,00241521 XRP
2021-08-31 162.894 XRP 21,435174 XRP 0,00212232 XRP 0,00209469 XRP
2021-08-30 162.894 XRP 21,435174 XRP 0,00212232 XRP 0,00212232 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android