👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,00218651 51.0%
0,00000022 BTC 46.6%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$89.533
KL giao dịch trong 24 giờ
$131,44
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00088516 / $0,00228343
Cung lưu thông
40.990.755 / ∞
DLN
USD

Delion (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00527124 XRP N/A
2020-02-22 0,00281953 XRP 0,00527124 XRP
2020-02-21 0,00491505 XRP 0,00281953 XRP
2020-02-20 0,00481196 XRP 0,00491505 XRP
2020-02-19 0,00445089 XRP 0,00481196 XRP
2020-02-18 0,00403018 XRP 0,00445089 XRP
2020-02-17 0,00368717 XRP 0,00403018 XRP
2020-02-16 0,00385877 XRP 0,00368717 XRP
2020-02-15 0,00339492 XRP 0,00385877 XRP
2020-02-14 0,00319166 XRP 0,00339492 XRP
2020-02-13 0,00377326 XRP 0,00319166 XRP
2020-02-12 0,00292050 XRP 0,00377326 XRP
2020-02-11 0,00359919 XRP 0,00292050 XRP
2020-02-10 0,00322480 XRP 0,00359919 XRP
2020-02-09 0,00405814 XRP 0,00322480 XRP
2020-02-08 0,00525679 XRP 0,00405814 XRP
2020-02-07 0,00413287 XRP 0,00525679 XRP
2020-02-06 0,00382038 XRP 0,00413287 XRP
2020-02-05 0,00346539 XRP 0,00382038 XRP
2020-02-04 0,00401832 XRP 0,00346539 XRP
2020-02-03 0,00411847 XRP 0,00401832 XRP
2020-02-02 0,00311330 XRP 0,00411847 XRP
2020-02-01 0,00313241 XRP 0,00311330 XRP
2020-01-31 0,00508302 XRP 0,00313241 XRP
2020-01-30 0,00356274 XRP 0,00508302 XRP
2020-01-29 0,00432329 XRP 0,00356274 XRP
2020-01-28 0,00346710 XRP 0,00432329 XRP
2020-01-27 0,00337663 XRP 0,00346710 XRP
2020-01-26 0,00303226 XRP 0,00337663 XRP
2020-01-25 0,00303469 XRP 0,00303226 XRP
2020-01-24 0,00296066 XRP 0,00303469 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android