Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.117.104.943 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 60.918.160.888 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,5%
XRP 6,54%
deskbell chain  (DBT)
DeskBell Chain (DBT)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
0 / 12.000.000
DBT
USD

Sàn giao dịch DeskBell Chain

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A