Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 277.573.377.922 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 54.845.136.220 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,3%
XRP 6,28%
dfinity [iou]  (DFN)
Dfinity [IOU] (DFN)
$7,49 -5,4%
0,00084897 BTC -7,1%
56 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$95.580
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$7,23 / $8,10
Nguồn cung khả dụng
? / ?
DFN
USD

Dfinity [IOU] (Tin tức)