Tiền ảo: 5026
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 358.301.438.934 $ 6,0%
Lưu lượng 24 giờ: 107.291.934.064 $
Ưu thế:
BTC 62,3%
ETH 9,85%
XRP 5,55%
dfinity [iou]  (DFN)
Dfinity [IOU] (DFN)
$9,46 -5,7%
0,00075633 BTC -13%
57 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$99.154
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$9,16 / $11,37
Nguồn cung khả dụng
? / ?
DFN
USD

Sàn giao dịch Dfinity [IOU]

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
9 $
0,02884564 ETH
14.39% 0 $ 0 $
99.154 $
10480,813 DFN
100,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale