Tiền ảo: 5026
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 372.777.083.930 $ 11%
Lưu lượng 24 giờ: 90.542.930.606 $
Ưu thế:
BTC 61,6%
ETH 9,93%
XRP 5,54%
dfinity [iou]  (DFN)
Dfinity [IOU] (DFN)
$10,73 7,1%
0,00083000 BTC -5,7%
57 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$116.278
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$9,85 / $11,37
Nguồn cung khả dụng
? / ?
DFN
USD

Dfinity [IOU] (Tiện ích)

Widgets