Rank #
16 người thích điều này
digital  asset exchange token  (DAXT)
Digital Asset Exchange Token (DAXT)
16 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Digital Asset Exchange Token to ARS Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Digital Asset Exchange Token sang ARS cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Digital Asset Exchange Token?

Digital Asset Exchange Token has a global 24-hour trading volume of . Digital Asset Exchange Token can be traded across 2 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Digital Asset Exchange Token.

7-day price history of Digital Asset Exchange Token (DAXT) to ARS

Compare the price & changes of Digital Asset Exchange Token in ARS for the week.
Ngày Day of the week 1 DAXT to ARS 24hr Changes Change %
October 18, 2021 Monday N/A N/A ?
October 17, 2021 Sunday N/A N/A ?
October 16, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 15, 2021 Friday N/A N/A ?
October 14, 2021 Thursday N/A N/A ?
October 13, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 12, 2021 Tuesday N/A N/A ?
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android