Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
digital money bits  (DMB)
Digital Money Bits (DMB)
$0,00013041 8.8%
0,00000001 BTC 8.8%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$16.848,26
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,132172
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00011992 / $0,00025535
Cung lưu thông
129.191.072 / 131.000.000
DMB
USD

Digital Money Bits DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-21 3.953 DOT 0,00445650 DOT 0,00003033 DOT N/A
2020-10-20 3.757 DOT 0,01502029 DOT 0,00002915 DOT 0,00003033 DOT
2020-10-19 3.624 DOT 13,865123 DOT 0,00002809 DOT 0,00002915 DOT
2020-10-18 3.723 DOT 0,02931348 DOT 0,00002875 DOT 0,00002809 DOT
2020-10-17 3.710 DOT 0,19386489 DOT 0,00002882 DOT 0,00002875 DOT
2020-10-16 3.584 DOT 0,02486719 DOT 0,00002801 DOT 0,00002882 DOT
2020-10-15 3.533 DOT 0,32943575 DOT 0,00002734 DOT 0,00002801 DOT
2020-10-14 3.507 DOT 0,73501526 DOT 0,00002700 DOT 0,00002734 DOT
2020-10-13 3.460 DOT 0,06683140 DOT 0,00002670 DOT 0,00002700 DOT
2020-10-12 3.449 DOT 0,00050855 DOT 0,00002677 DOT 0,00002670 DOT
2020-10-11 3.391 DOT 0,00063477 DOT 0,00002645 DOT 0,00002677 DOT
2020-10-10 6.643 DOT 0,00083207 DOT 0,00005205 DOT 0,00002645 DOT
2020-10-09 10.175 DOT 0,14579675 DOT 0,00002639 DOT 0,00005205 DOT
2020-10-08 7.124 DOT 0,64061557 DOT 0,00005546 DOT 0,00002639 DOT
2020-10-07 7.293 DOT 1,033066 DOT 0,00005680 DOT 0,00005546 DOT
2020-10-06 3.282 DOT 0,00028202 DOT 0,00002564 DOT 0,00005680 DOT
2020-10-05 3.300 DOT 0,00010266 DOT 0,00002567 DOT 0,00002564 DOT
2020-10-04 3.321 DOT 0,09817972 DOT 0,00002587 DOT 0,00002567 DOT
2020-10-03 3.310 DOT 6,691982 DOT 0,00002575 DOT 0,00002587 DOT
2020-10-02 3.153 DOT 0,00012302 DOT 0,00002460 DOT 0,00002575 DOT
2020-10-01 3.146 DOT 0,01919509 DOT 0,00002461 DOT 0,00002460 DOT
2020-09-30 3.094 DOT 0,04470779 DOT 0,00002413 DOT 0,00002461 DOT
2020-09-29 3.152 DOT 0,00556368 DOT 0,00002422 DOT 0,00002413 DOT
2020-09-28 3.192 DOT 0,03363318 DOT 0,00002500 DOT 0,00002422 DOT
2020-09-27 6.343 DOT 0,00272212 DOT 0,00004950 DOT 0,00002500 DOT
2020-09-26 3.112 DOT 0,04473346 DOT 0,00002420 DOT 0,00004950 DOT
2020-09-25 3.135 DOT 0,00283173 DOT 0,00002444 DOT 0,00002420 DOT
2020-09-24 3.256 DOT 0,02258399 DOT 0,00002538 DOT 0,00002444 DOT
2020-09-23 3.240 DOT 0,00060640 DOT 0,00002527 DOT 0,00002538 DOT
2020-09-22 3.256 DOT 0,00063826 DOT 0,00002553 DOT 0,00002527 DOT
2020-09-21 2.992 DOT 0,00109843 DOT 0,00002338 DOT 0,00002553 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android